Nova LoraWan antena postavljena u Đakovu – Hacktory

U sklopu projekta ‘Hacktory – putujući lab hibridnih kurioziteta’ koji se tijekom godine realizirao u sklopu programa Clubture – 2020 instalirali smo novu LoraWan Gateway antenu u Đakovu u suradnji s e-radionicom. Partneri u projektu KA-MATRIX – Udruga za društveni razvoj (Karlovac), ARLA – udruga za promicanje urbane (Đakovo). Ponosni smo što je antena postavljena iz projekta kulturnog sektora i civilne kulture.

Foto: David Zovko, e-radionica (cc)

Antenu je moguće vidjeti na mapi mreže The Things Network: https://www.thethingsnetwork.org/country/croatia/

Foto: David Zovko, e-radionica (cc)

Projekt se bavio suvremenim urbanim i umjetničkim praksama u kontekstu znanosti građana kroz prizmu maker i hacker kulture.

Foto: David Zovko, e-radionica (cc)

Građanska znanost (eng. Citizen science) još se naziva i znanost zajednice, znanost grupe ili mnoštva, a obično se opisuje kao participacija javnosti. Stoga ovaj projekt prezentira na koji način su povezane suvremene urbane prakse, suvremena intermedijalna umjetnost, građanska znanost, DIY scena, tehnologija i priroda.

Foto: David Zovko, e-radionica (cc)

Gradovi koje smo umrežavali projektom povezivali su se s pojedinim prirodnim elementima: Đakovo – urbani, ruralni i prirodni okoliš: flora i fauna, Karlovac – voda u urbanom okolišu te Zagreb – svjetlo u urbanom okolišu.

Više o projektu:
https://radiona.org/hacktory-hibridni-lab-putujucih-kurioziteta/
https://radiona.org/hacktory-lab-station-2-u-karlovcu/
https://radiona.org/hacktory-lab-station-3-u-zagrebu/