About

Radiona.org / Zagreb Makerspace
Udruga za razvoj ‘uradi sam’ kulture / Association for Development of ‘do-it-yourself’ Culture – Makerspace

Lokacija laba / Lab Venue:
Nova cesta 186
10000 Zagreb
Hrvatska / Croatia

Pronađite nas / Find us via Google map: http://tiny.cc/njjycz

Sjedište udruge / Official address of NGO:
Kozjačka 41
10090 Zagreb
Hrvatska / Croatia

IBAN: HR2123600001102369684
Bank sort code: 2360000
Swift: ZABAHR2X

OIB13042216614
MB / ID: 4084586
Registarski broj / Register number: 21010465

Radiona – Zagreb Makerspace – Udruga za razvoj ‘uradi-sam’ kulture osnovana 2011. sa svrhom jačanja vidljivosti open source kulture i samoodržive produkcije, kao i s ciljem povezivanja područja umjetnosti, znanosti i tehnologije, točnije STEAM područjima (Znanost/Tehnologija/Inženjerstvo/Umjetnost/Matematika). Cilj udruge je stvaranje novih realiteta umreženih i suradničkih intermedijalnih i novomedijskih praksi u skladu s DIY (uradi-sam) i DIWO (uradi-s-drugima) kulturama. Radiona razvija interdisciplinarne i inovativne projekte s naglaskom na građenje zajednice, participaciju, koheziju, transfer znanja i ko-kreaciju. Lab djeluje i na područjima kulturnih i kreativnih industrija u domaćem i međunarodnom kontekstu. Radiona.org fokusira svoje aktivnosti na edukaciju, istraživačke procese, umjetničke projekte, kustoske prakse, rezidencije, međunarodne i domaće intersektorske suradnje, samoobnovljive sisteme, ‘popravljačke’ aktivnosti zajednice, znanost građana i socijalno osviještena pitanja.

Radiona / Makerspace – Association for Development of ‘do-it-yourself’ Culture founded in 2011 in order to enhance the visibility of makers’ open source culture and self sustainable production, as well as with an aim of connecting all possible fields of art, science and technology, more precisely STEAM fields (Science/Technology/Engineering/Art/Mathematics). The objective here is to create new realities of networked and collaborative intermedia and new media practices in line with DIY (do-it-yourself) and DIWO (do-it-with-others) cultures. The makerspace is developing interdisciplinary and innovative projects with an emphasis on community building, participation, cohesion, knowledge transfer and co-creation. The lab is also active in the areas of creative and cultural industries in international and local context. Radiona.org focuses its activities on education, research processes, artistic projects, curatorial practices, residencies, international and domestic inter-sector collaborations, renewable self-sustainable systems, repair community activities, citizen science  and social awareness related issues.

Izvješće za 2016. godinu
Izv. za 2016. godinu

Izvješće za 2015. godinu