About Radiona

Radiona.org – Zagreb Makerspace
Udruga za razvoj ‘uradi sam’ kulture / Association for Development of ‘do-it-yourself’ Culture – Makerspace

Otvoreni dana laba / Open lab days: Tuesday, 20h; Thursday, 20h

Lokacija laba / Lab Venue:
Nova cesta 186
10000 Zagreb
Hrvatska / Croatia

Sjedište udruge / Official address of NGO (adresa gdje nam šaljete poštu/address where you are sending the post):
Kozjačka 41
10090 Zagreb
Hrvatska / Croatia

Radionin mini lab teških industrija / Radiona Mini Lab of Heavy Industries (samo za članove udruge/only for lab members)
Lastovska 2A
10000 Zagreb
Hrvatska / Croatia

IBAN: HR2123600001102369684
Bank sort code: 2360000
Swift: ZABAHR2X

OIB13042216614
MB / ID: 4084586
Registarski broj / Register number: 21010465

Radiona – Zagreb Makerspace – Udruga za razvoj ‘uradi-sam’ kulture

Radiona.org je neprofitna organizacija i građanski laboratorij koji se sastoji od makerspacea/hackerspacea, laboratorija za medijsku umjetnost – media lab, Repair Cafe-a i rezidencijalnog programa (A-I-R) osnovana 2011. godine. Organizacija se bavi DIY (uradi-sam), DIWO (uradi-s-drugima) i DITO (uradimo-zajedno) kulturama, STEAM konceptima, interdisciplinarnim i međugeneracijskim neformalnim obrazovanjem i hibridnim aktivnosti. Lab razvija inovativne projekte s naglaskom na izgradnju zajednice, građansku participaciju, koheziju i socijalnu uključenost, prijenos znanja i sukreaciju. Također je aktivan u područjima GLAM-a, KKI-a u međunarodnom i lokalnom kontekstu, kreiranju javnih politika na lokalnoj i međunarodnoj razini. Svoje aktivnosti usmjerava na obrazovanje, inovacije, istraživačke procese, umjetničku produkciju, kustoske prakse, rezidencije, međunarodnu i domaću međusektorsku suradnju, samoodržive sustave, aktivnosti u zajednici za popravljačke aktivnosti, građansku znanost i aktivnosti povezane s društvenom svijesti.

Organizirali više od 600 međunarodnih, regionalnih i domaćih radionica i majstorskih tečajeva, 8 hackathona, 42 međunarodne izložbe, 4 međunarodne konferencije, 5 međunarodna kampa, 18 rezidencijalnih programa te organizacija ima ekosustav od više od 180 međunarodnih i domaćih partnera.
Radionu čini raznolika i međugeneracijska zajednica različitih profesija koje djeluju zajedno.
Radionice: međunarodne, domaće i skrivene tajne, lemni piknik u javnim prostorima i prirodi, OFF the Grid Labs, Radiona Kids & Youth Program, Međugeneracijski programi, Programi društvene uključenosti

Radiona: https://radiona.org/
Laboratorij društvene uključenosti i kohezije – InkluLAB: https://inklulab.eu/
Međunarodni maker kamp: Electric Wonderlandhttps://www.electric-wonderland.eu/
– Internet portal za zelene kulture: https://greenoteka.eu/
– Hacktonauts: https://hacktonauts.net/

ENGLISH

Radiona – Zagreb Makerspace – Association for Development of ‘do-it-yourself’ Culture

Radiona.org is a non-profit organisation and citizen lab consisting of makerspace/hackerspace, media art lab, Repair Café and residence program founded in 2011. The organisation is dealing with DIY (do-it-yourself), DIWO (do-it-with-others) and DITO (do-it-together) cultures, STEAM concepts, interdisciplinary and intergenerational non-formal education and hybrid activities. The lab is developing innovative projects with an emphasis on community building, participation, cohesion and social inclusion, knowledge transfer and co-creation. It is also active in the areas of GLAM, CCI in the international and local context, policy making on municipal and international level. It focuses its activities on education, innovation, research processes, art production, curatorial practices, residencies, international and domestic inter-sector collaborations, self-sustainable systems, repair community activities, citizen science and social awareness related activities.

Organized more than 600 international, regional and domestic workshops and masterclasses, 8 hackathons, 42 international exhibitions, 4 international conferences, 5 international camps, 18 residential programs and has an ecosystem of more than 180 international partners. It is a diverse and intergenerational community of different professions working together.
Education: International, Domestic and Hidden Secrets Workshops, Soldering Picnics in public spaces and nature, OFF the Grid Labs, Radiona Kids & Youth Program, Intergenerational programs, Social inclusion programs

– Radiona: https://radiona.org/
– Social inclusion and cohesion lab – InkluLAB – https://inklulab.eu/
– International maker camp: Electric Wonderland – https://www.electric-wonderland.eu/

– Web portal for green cultures: https://greenoteka.eu/

– Hacktonauts: https://hacktonauts.net/

IZVJEŠĆA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *