Membership

HRV
Novi članovi uvijek su dobrodošli u Radionu
Open lab: Utorak, 20h; Četvrtak, 20h
Godišnja članarina: 60 EUR
Plaćanje članarine vrši se kvartalno, polugodišnje ili godišnje preko računa
IBAN: HR2123600001102369684

Članstvo vam omogućuje:
– rad u labu i pristup alatima i sadržajima
– rad u sekcijama i podsekcijama laba
– popust na mjesečne međunarodne i domaće vikend radionice pod vodstvom eksperata u organizaciji Radione (min. 4 uplaćenih članarina)
– sudjelovanje radovima i izumima na izložbama, javnim prezentacijama, festivalima, konferencijama, simpozijima, radionicama i performansima Radione u domaćem i međunarodnom kontekstu
– u ovisnosti o dobivenoj potpori i broju izlagača Radiona može financirati dio produkcije rada za izložbu laba svojih članova
– mogućnost da budete i sami angažirani kao voditelji vikend radionice prema dogovoru (posebno honorirano od strane udruge kao dio godišnjeg programa)
– pristup Radioninoj javnoj tiskanoj i e-biblioteci

ENG
We always welcome new members to Radiona.
Open lab: Tuesday, 20h; Thursday, 20h
Yearly membership: 60 EU
Membership fees are paid quarterly, semi-annually or annually
(IBAN: HR2123600001102369684)

Membership benefits:
– access to lab with all tools and contents
– working in sections and subgroups of the lab
– discounts for monthly international and domestic workshops under the guidance of experts organized by Radiona (min 4x membership fees)
– participation with your artworks and inventions at exhibitions, public presentations, festivals, conferences, symposiums, workshops and performances in international and domestic context to which Radiona is invited
– depending on the funding Radiona could partly finance the production of the work for the exhibition of the lab for its members
– possibility to be engaged as workshop leaders for a weekend workshop according to your interest and agreement with the lab (to be separately granted by the lab as a part of the yearly program)
– access to Radiona public printed and e-library