Members

Ljudi / People:

Predsjednik / President: Ivan Marušić Klif
Dopredsjednik / Vice President: Damir Prizmić
Tajnik / Executive: Mate Zec

Projektna menadžerka, koordinatorica, kustosica / Project Manager, Coordinator, Curator: Deborah Hustić
PR: Layla Munitić, Deborah Hustić
Programska koordinatorica Radione za Clubture / Program coordinator for Radiona in Clubture: Marina Petrović, zamjenica / deputy: Layla Munitić
Tehnički koordinator / Technical coordinator: Goran Mahovlić

Članovi / Members: Igor Brkić, Davor Jadrijević, Ana Horvat, Hrvoje Spudić, Ana Labudović, Ivica Zdelarec, Tomislava Borić, Mario Pavlić,  Boris Vidošević, Gjino Šutić, Domagoj Premec, Dobrica Pavlinušić, Marvin, Zvonimir Domazet, Margita Jadan, Bruno Čok, Marko Jovanović, Paula Bučar, Marija Banjedvorec, Darko Vajda, Frane Šoša, Mato Ilijić

Društvene mreže / Social networks
Twitter: community managers Goran Mahovlić, Damir Prizmić
Instagram: community manager Layla Munitić
Facebook, Flickr: community manager Deborah Hustić