Radionica/Workshop HEX 1.0 Synth @ Radiona

Popunjeno! Radionica HEX 1.0 Synth slovenskih umjetnika Anže Sekelja i Staša Vrenka održava se u nedjelju, 5. srpnja od 11 do 14 sati u Radioninom labu na adresi Nova cesta 186.

Foto: HEX 1.0. (cc)

O radionici:
HEX 1.0 je digitalni polifonijski sintesajzer s kapacitivnom tipkovnicom, potenciometrima za modulaciju signala i prilagodljivim looperom koji svojim neobičnim oblikom istražuje nove načine interakcije i sinteze zvuka. Polaznici radionice nose sintizajzer kućama.

O voditeljima:
Anže Sekelj nagrađivani intermedijski umjetnik koji je najviše aktivan na područjima instalacija, videa, kompozicije, dizajna i zvuka. Njegov se rad uglavnom poigrava percepcijom prostora, razotkrivajući postojeća zbivanja u današnjem društvu. Vješto koristi multimedijske tehnike, uvijek zamagljujući crte između korištenih sredstava izražavanja, stvarajući dosljedan, ali raznolik rad. Radovi obično zahtijevaju emotivan odgovor, što evocira osebujnom kombinacijom estetike i značenja. Realizirao projekcije, instalacije, kazališne predstave, izložbe i preko 200 live predstava u galerijama, muzejima, kazalištima i kulturnim centrima poput primjerice Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Španjolska), Palais des Beaux Arts de Lille (Francuska), Taipei Digital Art Center (Tajvan), Matadero Madrid (ES), Drama, Cankarjev dom, MOTA, Filodarammatica Rijeka (Hrvatska), Die Theatre Chemnitz (Njemačka), Kino Dvor, Kino Kriterion Sarajevo (BiH), Dom Omladine Beograd (Srbija), Španski Borci, Galerija Škuc (Slovenija), Peckham Springs Gallery (Velika Britanija). Sudjeluje na festivalima: Madatac (Španjolska), Nova video umjetnost (Francuska), Jeftino (Italija), Mikser (Srbija) Borštnikovo Srčanje (Slovenija), Smotra glumačkih Akademija Rijeka (Hrvatska), Nonstop Festival – Internationales Schauspiel Studenten Treffen (Njemačka), Međunarodni festival Amadeo (Hrvatska).

Staš Vrenko (1991., Ljubljana) diplomirao je na Odjelu za kiparstvo Akademije likovnih umjetnosti i dizajna u Ljubljani, gdje je trenutno polazi magisterij na istom odsjeku. Svoju interdisciplinarnu umjetničku praksu kombinira s proceduralnim otkrivanjem tehnoloških i medijskih specifičnosti građe s kojom radi. U svo se radu usredotočio na istraživanje različitih aspekata zvuka, zvučnog dizajna, terenskih snimaka, kinetike i segmenata izvedbenih umjetnosti. Često surađuje na projektima drugih umjetnika, dizajnira zvuk za video i instalacije te je scenograf za kazališne predstave.
Web:
https://hexhexhexhexhex.wordpress.com/
http://www.scca-ljubljana.si/en/stas-vrenko-record/
https://cargocollective.com/anzesekelj/About-Anze-Sekelj

Prijaviti se možete na e-mail radiona.org@gmail.com. do četvrtka 2.srpnja točno u ponoć. Svakako napišite nekoliko rečenica o sebi te navedite razloge prijave.

Maksimalan broj polaznika je 10 te će se održati u ovisnosti o situaciji s korona virusom Covid-19 u Republici Hrvatskoj.

Polaznike molimo da sa sobom obavezno ponesu zaštitne maske, dok su dezinfekcijska sredstva osigurana u Radioni.

Ciljana publika su zainteresirane osobe svih dobi i profesija.
Nivo znanja: početnici, srednji i napredni.
Kotizacija iznosi 150 kuna i svoj synth nosite kući

Nakon potvrde od voditelja o osiguranom mjestu na radionici, plaćanje iste obavljate na sljedeći način:
– općom uplatnicom ili e-bankarstvom
– pod platitelj upišite svoje podatke (ime, prezime i adresu)
– pod primatelj upišite Udruga za razvoj ‘uradi sam’ kulture – Radiona, Kozjačka 41, 10 090 Zagreb, na račun: IBAN: HR2123600001102369684
opis plaćanja: uvijek navedite naziv radionice (Radionica HEX 1.0)
– kopiju uplatnice donosite prvi dan radionice i predajete voditelju radionice
NAPOMENA: gotovinu ne primamo

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ENG

Workshop HEX 1.0 Synth

Workshop HEX 1.0. Synth by media artists Anže Sekelj and Staš Vrenko is set to take place on Sunday 5th July from 11:00 to 14:00 at Radiona lab (Nova cesta 186).

Photo: HEX 1.0. (cc)

About the workshop:
HEX 1.0 is a digital polyphonic synthesizer with a capacitive keyboard, potentiometers for signal modulation and an adaptable looper that through its unusual shape explores new ways of interaction and sound synthesis. The participants are taking home their synths.

About the workshop facilicators:
Anže Sekelj is an award-winning intermedia artist predominantly active in the field of installation, video, composition, design, and sound. His work mainly plays with the perception of space, exposing existing happenings in today’s society. He cleverly uses multimedia techniques, always blurring the lines between the used means of expression, yet creating a consistent but diverse body of work. Works usually demand an emotional response, which he evokes with a specific combination of aesthetics and meaning.

Screenings, installations, theatre plays, exhibitions, and over 200 ‘live’ performances, in galleries, museums, theatres, and cultural centers: Reina Sofia (Es), Palais des Beaux Arts de Lille (Fr), Taipei Digital Art Center (Taiwan), Matadero Madrid (ES),Drama, Cankarjev Dom, MOTA, Filodarammatica Rijeka (CRO), Die Theater Chemnitz (DE), Kino Dvor, Kino Kriterion Sarajevo (BIH), Dom Omladine Beograd (SRB), Španski Borci, Galerija Škuc, Peckham Springs Gallery (UK)…
Festivals: Madatac (ES), New Video Art (FR), Cheap (IT), Mikser (RS) Borštnikovo Srčanje (SI), Smotra glumačkih Akademija Rijeka (CRO), Nonstop Festival – Internationales Schauspiel Studenten Treffen (DE), Mednarodni Festival Amadeo, Zagreb…

Staš Vrenko (1991, Ljubljana) graduated from the Department of Sculpture at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana, where he is currently enrolled in an M.A. program in the same department. He combines his interdisciplinary art practice with the procedural discovery of the technological and media specifics of the material he works with. He focuses on the exploration of the various aspects of sound, sound design, field recordings, kineticism and segments of performing arts. He often collaborates on projects by other artists, designs sound for videos and installations, and is a scenographer for theatre performances.
Web:
https://hexhexhexhexhex.wordpress.com/
http://www.scca-ljubljana.si/en/stas-vrenko-record/
https://cargocollective.com/anzesekelj/About-Anze-Sekelj

Apply for workshop at radiona.org@gmail.com till midnight 2nd July. Make sure you write a few sentences about yourself and the reasons for the submission. The maximum number of participants is 10.
Workshop fee: 20 EU and the synth is yours!

The maximum number of participants is 10 and it will be held depending on the situation with the Covid-19 coronavirus in the Republic of Croatia. Participants are asked to bring protective masks, while disinfectants are provided at Radiona – Zagreb Makerspace.

Once you have been accepted on the workshop, make the payment as follows:
– use e-banking
– enter your details (name, last name and address)
– under the recipient write the Association for Development of ‘do-it-yourself’ Culture – Radiona, Kozjačka 41, 10 090 Zagreb, the account: IBAN: HR2123600001102369684, Swift: ZABAHR2X
– description of payment: please indicate the name of the workshop (Workshop HEX 1.0)
– Make a copy of your payment note on the first day of the workshop and submit it to the lab leaders or send it via e-mail before the workshop
– REMARK: we do NOT accept cash