Radionica kinetičkih objekata i instalacija

RADIONICA JE POPUNJENA! Radionica pod nazivom Kinetički objekti i instalacije pod vodstvom Marija Pavlića održava se u subotu i nedjelju, 27. i 28. lipnja od 15 do 19 sati u Radioninom labu na sredi Nova cesta 186 (Knežija).

Foto: Anthony Howe, Di-Octo kinetička skulptura (c)

O radionici:
Na koji način je moguće koristiti elemente mehatronike i robotike pri kreiranju kinetičkih instalacija? Kako se kinetički objekti pokreću i što je sve moguće izraditi od različiih materijala koristeći njihove prirodne funkcije. Kinetičke instalacije često su pokretane snagom prirodnog vjetra ili strujanja zraka, vode, magnetizma, gravitacije ili participacijom gledatelja. A u upotrebu također ulaze i električni motori te neobični ručni pogoni. Cilj radionice je proći zajedno s polaznicima proces kreiranja jednostavnog kinetičkog objekta dodajući jednostavne elektroničke komponente te savladali osnove za stvaranje svoje buduće instalacije i kompleksnijih pokretnih objekata.

O voditelju:
Mario Pavlić – elektroničar po struci, radi godinama kao razvojni tehničar informatičkih sustava. Bavi se podjednako uspješno hardverom i softverom, specijalizacija u područjima PIC mikrokontrolera (Microchip), igraćih naprava, senzora pokreta, holograma, CNC uređaja i 3D printera. Do sada sudjelovao na izložbama Radione Gaming Playground, Electro_Baroque, Jezgrene membrane, Science Fiction – New Parallel Worlds, Re-Making / Re-Making History: Atomi, zvjezdane prašine i bitovi, Zvučne geometrije, Fly Me To The Moon, Osijek Maker Faire, Ljubljana Maker Faire i dr. Član je Udruge za razvoj „uradi-sam“ kulture – Radiona / Zagreb Makerspace, gdje je osim na naprednoj elektronici, angažiran i kao tehnički voditelj grupe za 3D printere / CNC uređaje. Izradio hologram Marije Jurić Zagorke za istoimeni muzej koji je do sada predstavljen na brojnim festivalima i sajmovima. Voditelj niza uspješnih radionica vezanih za 3D printanje i tehnike jetkanjem.
Web: radiona.org

Prijaviti se možete na e-mail radiona.org@gmail.com. do četvrtka, 25. lipnja točno u ponoć. Svakako napišite nekoliko rečenica o sebi te navedite razloge prijave. Radionica je besplatna.

Maksimalan broj polaznika je 10 uz mogućnost podjele na dvije radionice u ovisnosti o situaciji s korona virusom Covid-19 u Republici Hrvatskoj.

Polaznike molimo da sa sobom obavezno ponesu zaštitne maske, dok su dezinfekcijska sredstva osigurana u Radioni.