Postponed – Mary Maggic: Open Source Estrogen

Radionica je odgođena do travnja / svibnja – Radionica američkih medijskih umjetnika i biohakera s magisterijem s MIT-a Mary Maggic bavit će se temom biohakiranja u kontekstu otvorenog koda estrogen hormona. Radionica Open source estrogen održava se u petak, 20. ožujka od 18 do 21 sat u Radioninom labu na adresi Nova cesta 186. Radionica je besplatna.

Fotografija: Mark Blower (c), Guardian

O radionici:
Kao odgovor na različite načine na koje različite institucije istovremeno zagađuju i reguliraju naše tijelo pomoću hormona, Estrofem! Lab razvija razne metode “znanosti nakaza” za hakiranje estrogena i demonstraciju njegove molekularne kolonizacije.

Na radionici Open source estrogen, polaznici će prolaziti kroz različite biohakerske postupke. Od biosenzora kvasca do ‘uradi-sam’ detekcije putem kromatografije potrebne za ekstrakcija hormona kroz urin, ovi recepti služe kao vrsta “biotehničke civilne neposlušnosti”, kombinirajući je s feminizmom, tjelesno-rodnom politikom i queer diskursom zajedno s građanskom znanošću. Radionica će započeti kratkom prezentacijom praćeno djelovanjem ekstrakcije hormona.

PITANJA I DISKURZIVNA VJEŽBA:
● Kakva su queer tijela na molekularnoj razini?
● Kako se taj queering mijenja na temelju vrste tijela, namjere, izloženosti i želje?
● Kako možemo “hakirati” taj proces, odnos nakaza-kuhinja-znanost?
● Što je uopće spol, ako postoje povećane mogućnosti bio-queer-a?
● Što je uopće normalnost, ako su naša tijela toliko otvorena za mutaciju?

Fotografija: Mary Maggic, Estrofem! Lab, YES-HER Yeast biosensors (cc), art.cmu.edu

O voditeljima:
Mary Maggic (rođ. 1991., Los Angeles, SAD) identificira se kao nebinarna – rodno neutralna osoba koja djeluje na nejasnim sjecištima transfeminističkog hakiranja, politike tijela/spola i eko-otuđenja. Njihov rad obuhvaća znanost građana, workshopologiju i javnu edukaciju, participativni performans te dokumentarnu i spekulativnu fantastiku. Maggic su najpoznatiji po projektima Open Source Estrogen i Estrofem! Lab kojima generira DIY protokole za hakiranje hormona iz tijela i okoline, demonstrirajući njihovu mikro performativnost i potencijal za problematizaciju rodnih konstrukcija.

Posjeduju BA iz biologije i umjetnosti sa Sveučilišta Carnegie Mellon i MA za medijsku umjetnost i znanost MIT Media Laba (Design Fiction) u Bostonu. Do sada su međunarodno izlagali u Muzeju suvremene umjetnosti Migros (Švicarska), Muzeju umjetnosti Philadelphia (SAD), Znanstvenoj galeriji London (Velika Britanija), Haus der Kulturen der Welt (Njemačka), Jeu de Paume (Francuska), MOCA Tuscon (SAD), Haus der elektronischen Kunst (Švicarska), Institutu za suvremenu umjetnost London (Velika Britanija), outsight gallery (Koreja), Proljetnoj radionici (Hong Kong) i Umjetničkom laboratoriju Berlin (Njemačka), kao i na međunarodnim festivalima Transmediale i Ars Electronica. Njihovi su radovi predstavljeni u medijima poput Guardiana, Vice, Makery, Hyperallergic, ArtAsiaPacific, Clot Magazine, Gizmodo i Dazed Digital, a dobili su i počasnu Prix Ars Electronica nagradu za rad Open Source Estrogen u kategoriji hibridnih umjetnosti (2017.) zajedno s Byronom Richom te Fulbright nagradu za istraživanje u Yogyakarti, Indonezija (2019.). Sudionici su brojnih umjetničkih rezidencija u području Bioarta: Ars Bioarctica Residency (Finska), Interactivos?’16: Possible Worlds (Španjolska) i dr. Maggic su ponosni DIY bioart amateri i članovi globalne Hackteria mreže open source biološke umjetnosti. Majka jednog djeteta, djeluju i žive u Beču.

Prijaviti se možete na e-mail radiona.org@gmail.com do srijede 18. ožujka točno u ponoć. Svakako napišite nekoliko rečenica o sebi te navedite razloge prijave. Maksimalan broj polaznika je 10.
Radionica je besplatna.

Ciljna publika: biohakeri, umjetnici, dizajneri, kuhinjski biohakeri, makeri, DIY entuzijasti, biolozi, teoretičari, ekolozi, novinari, kustosi te svi zainteresirani za znanost građana.
Nivo znanja: od početnika do naprednih biohakera

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Marry Maggic: Open Source Estrogen Workshop

Workshop by media artist and biohacker with MA from MIT – Mary Maggic will thematize biohacking in the context of estrogen hormone. The workshop Open source estrogen is set to take place on Friday 20th March from 18 do 21 sat at Radiona lab (Nova cesta 186). Workshop fee: Free

Photo: Mary Maggic, Molecular Queering Agency performance (cc)

A VAGUE DESCRIPTION (MORE WILL BE REVEALED DURING THE WORKSHOP):
In response to the various ways that institutions both pollute and regulate our bodies through hormones, the Estrofem! Lab develops various methods of “freak science” for hacking estrogen and demonstrating its molecular colonization. From yeast biosensors for detection to DIY column chromatography for urine-hormone extraction, these recipes serve as kinds of ‘biotechnical civil disobedience,’ combining body-gender politics and queer discourse with civic science. The workshop will begin with a short presentation followed by hormone-extraction action.

QUESTIONS AND DISCURSIVE EXERCISES:
● How do bodies queer at the molecular level?
● How does that queering change based on body-type, intention, exposure, and desire?
● How can we “hack” this process, by way of freak-kitchen-science?
● What is a gender anyway, if there are increased bio-queer options?
● What is normality anyway, if our bodies are so open to mutation?

Apply for workshop at radiona.org@gmail.com till midnight 18th March. Make sure you write a few sentences about yourself and the reasons for the submission. The maximum number of participants is 10.
Workshop fee: Free

Target audience: biohackers, artists, kitchen biohackers, makers, DIY enthusiasts, biologists, theoreticians, ecologists, journalists, curators and all people interested in citizen science
Level: beginners to advanced biohackers