SmartZG – mreža za pametan grad

Radiona – Zagreb Makespace tijekom studenoga i prosinca, 2017. godine  pokrenula je smart city mrežu u Zagrebu, točnije LoRaWAN pod nazivom SmartZG te aktivno sudjeluje u “The Things Network zajednici Zagreb” sa svrhom razvoja grada Zagreba kao pametnog grada (Smart city). Postavljanje dodatnih triju  točaka u različitim dijelovima grada planira se tijekom siječnja i veljače te tijekom proljeća dodatne točke kako bi bile pokriveni različiti dijelovi Zagreba.

Što je to Smart City tehnologija?

Ne postoji univerzalna definicija Smart city koncepta, no možemo reći da ona generalno podrazumjeva korištenje suvremenih tehnologija s ciljem optimiziranja različitih funkcija grada, poboljšanja kvalitete života građana, poticanja ekonomije te smanjenja energetskog i ekološkog utjecaja našeg djelovanja. Isto tako, ne postoji ni krajnja točka u kojoj grad možemo nazvati “pametnim”, već se radi o seriji koraka u smjeru omogućavanja veće partipacije, transparentnosti i umreženosti građana, privatnih i javnih subjekata i objekata. Tehnički gledajući to podrazumijeva postojanje odgovarajućih mrežnih i računalnih infrastruktura, integriranih senzora i komunikacijskih kanala i standarda, koji omogućavaju razmjenu podataka u stvarnom vremenu, analize, mogućnosti automatizacije, ali i osiguravaju privatnost sudionika.

Za ilustraciju slijedi nekoliko primjera koji su već i danas mogući. Zamislimo mrežu jeftinih, umreženih i neovisnih točaka-senzora koji konturirano mjere kvalitetu zraka i zvučnog zagađenja, a rezultate tih mjerenja u stvarnom vremenu objavljuju u formi otvorenih podataka (Open data). Na osnovu njih mogu se realizirati vizualizacije podataka, analize, planovi te sustavi neovisne kontrole i alarmiranja. Ista stvar može se napraviti i s bilo kojom drugom mjerljivom vrijednosti, npr. kvaliteta vode ili vodostaj, neovisno o prostornoj dislociranosti i nedostupnosti klasične infrastrukture. Ili, zamislimo da sve kante za zbrinjavanje otpada u gradu imaju mogućnost javljanja kada su pune. Tada bi bilo moguće optimizirati vrijeme odvoza i bolje isplanirati cjelokupni sustav zbrinjavanja otpada (npr. pronaći točke učestalog preopterećenja). Ili, zamislimo javnu rasvjetu koja uz pomoć integriranih senzora može registrirati aktivnost u pojedinom dijelu grada.

U ovisnosti o tome sustav bi mogao dinamički prilagođavati intenzitet svijetla i potrošnju energije, a informacije o aktivnostima mogle bi se iskoristi i za bolje planiranje aktivnosti u pojedinim dijelovima grada. Ili, zamislimo dostupnost malih i energetski vrlo učinkovitih senzora za lokaciju koji bi mogli biti integrirani u različita prijevozna sredstva čak i bicikle. Time bi se stvorila osnova za zaštitu od krađe ali i bike-sharing servise. Naravno implementacije mogu biti i razni znanstveni i privatni eksperimenti, kulturni ili turistički sadržaji ili igre.

Radiona.org od osnutka putem brojnih radionica, predavanja, izložbi i suradnji s brojnim partnerima i institucijama (FER, Creative Museum, Making Museum…) aktivno djeluje na razvoju open source kulture, zajednice i osiguravanju prostora za eksperimente i učenje. Prvi smo u Hrvatskoj radili praktične radionice na temu IoT (Internet of Things), a aktivno sudjelujemo i u projektu Otvorene Mreže (osiguravanje besplatnog interneta za sve i izgradnja nezavisne Internet infrastrukture). Kao prirodni nastavak dosadašnjeg rada, ali i vjerovanju u bottom-up pristup i otvorenost, nedavno smo počeli s postavljenjem LoRa WAN gateway-a. LoRa WAN je protokol za kontrolu pristupa medijima za širokopojasne mreže, dizajniran tako da omogućava uređajima male potrošnje da komuniciraju s povezanim Internet aplikacijama putem bežičnih veza velikog dometa. Naši Gateway-i će biti dio The Things Network, što je globalna, otvorena i popularna Internet mreža, koja koristi LoRaWAN mrežnu tehnologiju. Naš trenutni cilj je sudjelovati u stvaranju upotrebljive mreže u gradu Zagrebu (potrebno je pokriti značajan dio grada) kako bi omogućili svima da aktivno sudjeluju, eksperimentiranju i uče. Vjerujemo da kroz popularizaciju, demokratizaciju i demistifikaciju ove tehnologije, možemo doprinijeti razvoju budućih aplikacija sa svrhom razvoja grada Zagreba kao “pametnog” grada.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save