Ruksak pun kulture – Radiona Theremin Postcard

Radiona.org sudjeluje u programu Ruksak pun kulture za 2020. i 2021. Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske održavajući radionice tijekom svibnja i lipnja u Topuskom (za djecu s potresom pogođenih područja) te odrađujući program koji se nije mogao realizirati tijekom 2020. zbog SARS-CoV-2 pandemije u Opuzenu, Malom Lošinju i Karlovcu.

U sklopu programa realiziramo radionice Radiona Theremin Postcard koje smo namijenili za tu priliku za tinejdžere – osmi razredi osnovne škole i prvi raazredi srednjih škola. Voditeljica radionica je Deborah Hustić.

Radiona Theremin Postcard radionica do sad je predstavljena u domaćem i međunarodnom okruženju. Prve radionice održale su se u sklopu stručnog kongresa Kulturna edukacija – Umjetnost u tehnologiji u travnju 2019. godine u Amsterdamu. Kongres je bio namijenjen nastavnicima likovne kulture i umjetnosti, a odvio se u organizaciji Mocca Amsterdam – mreže eksperata za kulturnu edukaciju. Više o tome ovdje: https://radiona.org/radiona-mocca-amsterdam-conference/