Radionica Odbačeni – Zagreb @ GMK

Treća radionica iz serije Odbačeni, realizirana u sklopu Clubture mreže, održat će se 9. i 10. studenoga u Galeriji Miroslav Kraljević – GMK. Nositelj projekta je Roum uz partnere Labin Art Express, Molekula i Radiona – Zagreb Makerspace. Radionica će okupiti sljedeće umjetnike: Djuvedj, Muhamed Husejni – MUX (Roum), Paola Bučar i Deborah Hustić (Radiona – Zagreb Makerspace) koji će raditi sa skupinom romskih umjetnika na recikliranju tehnološkog otpada i stvaranju funkcionalnih objekata od istih.

O Odbačenima
Izložba i turneja “Odbačeni” priča je o otpadu koji putem kroz Hrvatsku postaje umjetnost. Izloženi predmeti nastali su prenamjenom (nadciklažom) otpada od drva, metala i elektronike. Predmeti su izrađeni u suradnji romske zajednice, romskih umjetnika/ica i dizajnera/ica kao i suradnji s neromskim umjetnicama/dizajnericama u okviru RoUm umjetničke zajednice. Izložba sadrži priče o nastanku svakog od predmet i osoba koje su ih napravile. Tijekom igraonica s djecom kao sastavnim, interaktivnim djelom izložbe predmeti dobivaju glas osoba koje su ih izradile i “pripovjedaju” svoju priču. Izložba, baveći se odbačenim predmetima, podučava o gospodarenju otpadom, ekologiji, i konzumerizmu te doprinosi kritici suvremenog načina života s beskonačnim krugom kupovanja i bacanja predmeta. Također izložba podučava o romskoj zajednici koja je zbog vlastite marginalizacije bila osuđena na bavljenje otpadom a koja sada nastoji tu predrasudu iskoristit kao socijalni kapital u okviru pokreta RoUm svjedočeći o odbačenim ljudima. Dodatno izložba svjedoči, kroz predmete i njihove “glasnogovornike/ice” o zaboravljenim zanatima i vještinama varenja, obrade drva ali i o novim vještinama i zanatima hakiranja elektronskih uređaja. Paralelno s turnejom izložbe Rijeka-Labin-Zagreb,  od 17.10 do 10.11. održat će se digitalna turneja na facebook stranici RoUma gdje će se pomoću fotografija otpada i predmeta koji su nastali iz tog otpada prikazati izloženi predmeti.