Radiona @ Robo.Du Day 2019

Radiona.org sudjelovala je u programu Robo.Du Day događanja koji se održao u subotu 16. studenoga 2019. pri Kampusu Sveučilišta u Dubrovniku. Radionu je predstavljao Goran Mahovlić prezentirajući devet godina rada laba i najznačajnije projekte.

Robo.DU Day je osmišljen kao dan razmjene znanja i vještina među učenicima i mladim ljudima Grada i Županije. Pridružuje se ideji dobro osmišljenog STEAM obrazovanja (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics).

Detaljnije ovdje: http://www.futura.com.hr/u-subotu-16-studenog-cetvrti-robo-du-day-na-kampusu-sveucilista-u-dubrovniku/