Modular Synths @ Radiona

Radiona.org tijekom prosinca, 2015. pokreće u sklopu svoje Audio sekcije podgrupu za modularne sintesajzere. Podgrupa će svoje aktivnosti realizirati na nekoliko razina: kao radni projekti unutar kojih će se izrađivati pojedini modularni sintesajzeri, zatim kroz meet-upove ljubitelja istih, organizacijom radionica (otvorenog ili internog tipa) i glazbenim sessionima. Veći dio aktivnosti također će biti predstavljen na performansima i koncertima Radioninog benda za eksperimentalnu elektroniku MMessy Oscillators. Prvi interni radni zadatak na kojem grupa radi je izrada Braids modula oscilatora tvrtke Mutable instruments. Podgrupa Modularni sintesajzeri je za članove laba. Uskoro više!

Radiona.org. is launching during December, 2015 within its Audio section a subgroup for Modular synthesizers. The subgroup will divide its activities on several levels: working projects for building a specific modular synthesizer, then through meet-ups for the admirers, organizing workshops (open or internal types) and music sessions. Most of the activities will also be presented at the performances and concerts by Radiona’s band for experimental electronica MMessy Oscillators. The first internal task of  the group will be building up the Braids module for oscillator designed by Mutable instruments. The subgroup Modular synthesizers is for lab members. More info soonish!

catonsynthPhoto: EMS kitty… taken from Cats on Synthesizers in Spaces (cc)