MMessy Oscillators @ Izlog suvremenog zvuka

MMessy Oscillators: Ozvučeni
audiovizualni performans
Petak, 9. svibnja, 22h, MM dvorana
45min

MMessy Oscillators od svojih početaka u labu igraju se ozvučivanjem senzorima različitih ne-muzičkih predmeta i njihovom akustikom koje zatim povezuju s DIY elektroničkim instrumentima. Ovim nastupom MMessyji pomalo razbijaju dosadašnji koncertni set-up stolova i ljudi u nizu s VJ-ingom projiciranim na izvođače, te se raspršuju MM dvoranom svojim instrumentarijem i VJ-ingom koji frontalno ulazi u prostor ravnopravno diktirajući geometrije prostora izvođača.

izlog-suvremenog-zvuka

MMessy Oscillators: Tin Dožić, Ana Horvat, Deborah Hustić, Vana Gaćina, Ana Dumbović
VJ-ing: Tanja Minarik

MMessy Oscillators: Amplified
audiovisual performance
Friday, 9 May, 10pm, MM concert hall
45min

Since their beginnings, MMessy Oscillators have been playing with sensor based amplification of non-music instruments and its acoustics which are then connected with DIY electronic instruments. With this performance Mmessys’ are somewhat shattering their previous concert set-up based on tables with instruments and people standing in a row with VJ-ing projected on performers, changing it by scattering through the MM stage with their instruments, while the VJ-ing takes the frontal area, all the while equal in dictating the geometry of the performers’ space.

MMessy Oscillators: Tin Dožić, Ana Horvat, Deborah Hustić, Vana Gaćina, Ana Dumbović
VJ-ing: Tanja Minarik

Detaljnije / More details: http://izlog-suvremenog-zvuka.sczg.hr/