Istraživački projekt / Research project – 2014.

Radiona – Udruga za razvoj ‘uradi sam’ kulture  započinje s 1. siječnjem 2014. godine jednogodišnji istraživački projekt ‘Amplitude slike i zvuka’ koji će trajati do 31. prosinca 2014., za što je udruga dobila potporu Zaklade Kultura Nova u programskom području 2 – a) umjetničko istraživanje – PP2a: Osmišljavanje i priprema novih projekata / programa: http://kulturanova.hr/file/ckeDocument/files/PP2a_2013_odobreni.pdf . Skraćeni opis projekta na stranicama Zaklade možete pročitati ovdje: http://kulturanova.hr/podrska/rezultati/pp2a

Radni procesi istraživanja ‘Amplitude slike i zvuka’ bit će dokumentirani na mrežnim stranicama Radione, društvenim mrežama, te predstavljani u programima predviđenih izložbi, događanja, prezentacija, simpozija i gostovanja udruge, kako u domaćem, tako i u međunarodnom kontekstu.

amplitude

Radiona / Makerspace – Association for Development of ‘do-it-yourself’ Culture starts on 1 January 2014 one-year research project ‘Amplitude of Image and Sound’ that will last till 31 December 2014, for which the association received a grant from the Kultura Nova Foundation in the Program field 2 – a) Artistic research – PP2a: Designing and preparing new projects / programs: http://kulturanova.hr/file/ckeDocument/files/PP2a_2013_odobreni.pdf. Short description of the project can be found on the site of the Foundation: http://kulturanova.hr/podrska/rezultati/pp2a

All working processes of the research ‘Amplitude of image and sound’ will be documented on the website of Radiona, social networks, and presented within the program at Radiona’s exhibitions, public art events, symposiums and presentations, both in domestic and international context.