Ruksak pun kulture 2022. – Radiona Theremin Postcard

Radiona.org sudjeluje u programu Ruksak pun kulture za 2022. Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske održavajući radionice tijekom travnja, svibnja i lipnja u Topuskom (za djecu s potresom pogođenih područja) te u Slavonskom Brodu u rujnu 2022.

U sklopu programa realiziramo radionice Radiona Theremin Postcard koje smo namijenili za tu priliku za tinejdžere – osmi razredi osnovne škole i prvi raazredi srednjih škola. Program se takošer provodio u sklopu poziva za 2020. i 2021. godinu. Voditeljica radionica je Deborah Hustić.

Radiona Theremin Postcard radionica do sad je predstavljena u domaćem i međunarodnom okruženju. Prve radionice održale su se u sklopu stručnog kongresa Kulturna edukacija – Umjetnost u tehnologiji u travnju 2019. godine u Amsterdamu. Kongres je bio namijenjen nastavnicima likovne kulture i umjetnosti, a odvio se u organizaciji Mocca Amsterdam – mreže eksperata za kulturnu edukaciju. Više o tome ovdje: https://radiona.org/radiona-mocca-amsterdam-conference/