Radionica: Izrada (ne)izrade – Opći uvod u (ne)izrađene predmete

U utorak, 5. rujna 2023. u 18 sati održat će se radionica pod nazivom Izrada (ne)izrade – Opći uvod u (ne)izrađene objekte japanskog umjetnika Yoshinarija Nishikija a.k.a. Inari u Radioninom labu na Knežiji. Radni jezik je engleski.

Inari: (un)made objects (cc)

Na ovoj radionici naučit ćete što znači (ne)izrada, gdje se ona nalazi naspram trenutno dominantnog načina proizvodnje te kako možete sami izraditi (ne)izrađeni predmet.

Radionica u trajanju od 2 sata sastoji se od sljedećih dijelova:

 1. Što znači (ne)stvarati (uključujući vrhunac 9. međunarodne konferencije o (ne)odrastu) – 30 minuta
 2. Sakupljanje primjera suprotnosti od (ne)stvaranja – 20 minuta
 3. Pauza – 10 minuta
 4. Koncipiranje pojedinačnih (ne)izrađenih predmeta – 60 min

  Prijavite se za radionicu do ponedjeljka, 4. rujna 2023. točno u podne na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/mBG1w3nQjNoSRF9z6
  Radionica je besplatna.
Yoshinari Nishiki a.k.a. Inari (c)

O voditelju radionice:
Yoshinari Nishiki a.k.a. Inari uvijek je istraživao nekonvencionalne načine kruženja resursa. Projekti koje provodi uključuju beskonačno umnožavanje banana (Banana Multiplier 2013.), zakonsku shemu recikliranja karata za vlak pomoću golubova (Homing Pigeon Unused Train Ticket Delivery System 2014.), sustav besplatnog transporta bez kurira (Contingent Cycle Courier 2019.) i energetski piće od otpadnih materijala (EROI Drink 2020).

Godine 2023. Inari razvija svoju umjetničku praksu u ultimativni koncept pod nazivom “(ne)stvaranje” – vrhunski način proizvodnje u kojem se tehnički ne odvija proizvodnja. Trenutno nastoji uspostaviti ekološki certifikat temeljen na ovom konceptu i započeti svoj doktorat u inženjerstvu na istoj temi.

Službena biografija preuzeta s Monoskopa:
Yoshinari Nishiki (JP) umjetnik je iz Rotterdama. Njegov rad istražuje isprepletenost ekonomije i ekologije. Također djeluje pod imenom Inari Wishiki.

Yoshinari je osnivač Technology Of Future Utopia (TOFU). TOFU se trenutno fokusira na umjetničku intervenciju u logističke i ekonomske sustave. U 2018. pomaknuli su brdo krumpira kroz cikluse dostavne službe za hranu Deliveroo (Uvertira: Carrying PowerTodaysArt).

Između 2011. i 2012. Yoshinari djeluje kao umjetnik pripravnik/istraživač u FACT-u (Zaklada za umjetnost i kreativnu tehnologiju) u Liverpoolu gdje razvija razne projekte uključujući Inari Card. Godine 2014. Yoshinari je završio magisterij iz interaktivnih medija: kritička teorija i praksa kod Grahama Harwooda i Matthewa Fullera na Goldsmithsu, Sveučilište u Londonu. Tamo razvija projekte kao što su Banana Multiplier i Homing Pigeon Unused Train Ticket Delivery System.

Yoshinarijev je rad bio izložen u sklopu FACT-ove izložbe Vrijeme i kretanje: redefiniranje radnog života 2013. i predstavljen na simpoziju na The Royal College of Art. Sljedeći projekt Ma-po Man odabran je za predstavljanje na V&A Digital Futures: Disobedient Objects u The White Building u Londonu 2014. godine.

Yoshinari također ima pozadinu u proširenoj stvarnosti, djelujući kao web predsjedavajući na SUI 2016 – 4. ACM simpoziju o prostornoj korisničkoj interakciji u Tokiju, i predstavljajući rad Augmented Tree Climbing na ACE 2016 – 13. međunarodnoj konferenciji o napretku tehnologije računalne zabave u Osaki.

Od 2013. Yoshinari je član Bristolskog kolektiva Irational.org.

Publikacije:
– Vrijeme i kretanje: Redefiniranje radnog života, Liverpool University Press, ožujak 2014
– Recenzija MONEYLAB READER 2: OVERCOMING THE HYPE, Furtherfield, siječanj 2019.

Web: https://irational.org/inari/

Radionica podržana od:
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske // Grad Zagreb //
// Zaklada Kultura nova

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

The workshop entitled Making (un)making – A General Introduction to (un)made objects by Japanese artist Yoshinari Nishiki a.k.a. Inari is set to take place on Tuesday, 5th September, 6pm in Radiona. The working language is English.

In this workshop, you can learn what (un)making means, where it stands as opposed to the current dominant mode of production, and how you can make your own (un)made object.

The 2 hour-workshop consists of the following parts:

 1. What (un)making means (including the highlight of 9th International Degrowth Conference) – 30 mins
 2. Collecting examples of the opposite of (un)making – 20 mins
 3. Break – 10 mins
 4. Conceptualizing individual (un)made objects – 60 mins

Apply for the workshop here: https://forms.gle/mBG1w3nQjNoSRF9z6
Free of charge!

About the workshop leader:
Yoshinari Nishiki a.k.a. Inari has always explored unconventional ways of resource circulation. Projects pursued include the infinite multiplication of bananas (Banana Multiplier 2013), a legal train ticket recycling scheme using pigeons (Homing Pigeon Unused Train Ticket Delivery System 2014), a courier-free free transport system (Contingent Cycle Courier 2019), and an energy drink made from waste materials (EROI Drink 2020).

In 2023, Inari developed his art practice into a culminating concept called “(un)making” – an ultimate mode of production where technically no production takes place. He is currently seeking to establish an environmental certificate based on this concept and start his PhD (engineering) on the same subject.

Official bio taken from Monoskop:
Yoshinari Nishiki (JP) is an artist based in Rotterdam. His work explores the entanglement of economics and ecology. He has also been working under the name Inari Wishiki.

Yoshinari is the founder of Technology Of Future Utopia (TOFU). TOFU currently focuses on artistic intervention into logistics and economic systems. In 2018, they moved a potato mountain by cycle food courier service Deliveroo (Overture: Carrying Power – TodaysArt).

Between 2011-2012 Yoshinari was an intern artist/researcher at FACT (Foundation for Art and Creative Technology) in Liverpool where he developed various projects including Inari Card. In 2014, Yoshinari completed his MA in Interactive Media: Critical Theory and Practice under Graham Harwood and Matthew Fuller at Goldsmiths, University of London. There he developed projects such as Banana Multiplier and Homing Pigeon Unused Train Ticket Delivery System.

Yoshinari was part of FACT’s 2013 exhibition Time and Motion: Redefining Working Life and presented at its symposium at The Royal College of Art. The subsequent project Ma-po Man was selected to be presented at V&A Digital Futures: Disobedient Objects at The White Building, London in 2014.

Yoshinari also has a background in Augmented Reality, serving as a Web Chair at SUI 2016 – the 4th ACM Symposium on Spatial User Interaction in Tokyo, and presenting Augmented Tree Climbing at ACE 2016 – the 13th International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology in Osaka.

Since 2013 Yoshinari is part of the Bristol-based collective Irational.org.

Publications

Web: https://irational.org/inari/