((( Radiona titra )))

((( Radiona titra ))), Festival znanosti, 10. travanj od 17 – 20 sati predstavlja svoj kabinet i demonstracije na ovogodišnju temu festivala Valovi.

DOP-cymatics-13


Chladni uzorci

Chladni uzorci su valovite linije koje stvaraju raspršena zrnca soli ili pjeska na elastičnom materijalu određenog oblika, fiksiranog na rubovima ili centru i prisiljenog na vibraciju.

Načini vibracije postaju vidljivi budući da zrnca završavaju na mjestima bez vibracije, što se događa na djelovima površine koji ostaju nepomični, odnosno na čvorištima vibracije gdje se harmonici poništavaju.

Izgledi uzoraka ovise o geometriji plohe, načinu fiksiranja i frekvenciji vibracije.

Chladni uzorci, ime su dobili po Francuskom fizičaru i muzičaru Ernstu Chladniju, koji je prvi razvio tu tehniku u 19 stoljeću


Uradi-sam spektrometar

Ono što percipiramo kao jedna boja često je sastavljeno od mnoštva pomješanih boja (kao što npr. zelena može biti dobivena mješanjem žute i plave). Spektrometar je naprava koja razdvaja svjetlo na različite boje od kojih je sastavljeno, a koje inače ne možemo vidjeti golim okom.

Promatrajući uzorke kroz spektrometar možemo prepoznati mješavine boja koje korespondiraju sa specifičnim valnim duljinama elektromagnetskog zračenja. Možemo ih zatim usporediti s drugim poznatim spektima kako bi identificirali uzorak ili njegov kemijski sastav.

S jedne strane kutije nalazi se tanki prorez kroz koji ulazi svjetlost. Svjetlost pada na difrakcijsku foliju (može biti i komadić CD-a ili DVD-a), koja ju rastavlja na komponente. Kamera na drugom karju kutije snima spektar koja se softverski analizira.


Toplinski motor od memorijskog metala

Uređaji za rad troše energiju, pretvarajući je iz jednog oblika u drugi. Niti jedna pretvorba nije savršena, uvijek postoje gubici i jedan dio energije se nepovratno pretvori u toplinu.

Svaki oblik energije na kraju beskonačnog broja ciklusa pretvorbi završava u obliku topline.

Uređaj koji bi pretvarao toplinu natrag u mehaničku ili električnu energiju koristeći se sasvim malim razlikama u temperaturi proizvedenim kao nusprodukt rada drugih uređaja ili prirodnih ciklusa, bio bi praktičan izvor besplatne energije.

Napredna metalurgija omogućila nam je leguru nikla i titana u obliku tanke žice čarobnih svojstava pamćenja oblika koja reverzibilno rekristalizira na temperaturama iznad 70°C, mijenja svoja mehanička svojstva te poprima oblik koji je zapamtila kada je bila zagrijana na temperaturama iznad 500°C.

Pomoću žice od memorijskog metala napravili smo sasvim jednostavan motor koji toplinu pretvara u mehaničku energiju.


Oobleck

Smjesa škroba i vode (“Oobleck”) ponaša se vrlo neobično kad je izložimo mehaničkoj energiji. Istražit ćemo što se događa kad je izložimo vibracijama različite frekvencije i intenziteta.


DIY EEG
EEG (Elektroencefalograf) je uređaj koji bilježi električne signale našeg mozga, tzv. moždane valove. Igračkom spojenom na Arduino mikrokontroler možemo jednostavno otkriti jačinu pojedinih moždanih valova.

Izloške izradili:
Davor Emard
Boris Božić
Damir Prizmić
Mate Zec
Goran Mahovlić

Organizacija:
Deborah Hustić
Marina Petrović