Radiona @ Osijek Mini Maker Faire

Radiona.org sudjeluje u izlagačkom i predavačkom dijelu novog izdanja Osijek Mini Maker Faire-a koji će se održati 29. travnja, 2017, godine u Osijeku. U prezentacijskom dijelu programu će sudjelovati Goran Mahovlić i Tomislava Borić, dok će Irena Krčelić održati predavanja na temu ‘Kako samostalno izraditi i objaviti e-knjigu’.

Radiona.org is taking part through presentation and lecture in the new edition od Osijek Mini Maker Faire which is set to take place on 29 April in Osijek. Presentational part will be led by Goran Mahovlić and Tomislava Borić, whilst Irena Krčelić will give a lecture How to Publish An E-Book.

Save

Save

Save

Save