Mirabelle Jones: Radionice Digitalna alkemija – budućnost čitanja i interaktivne knjige

Radionica iz serije Digitalna alkemija pod vodstvom Mirabelle Jones (SAD/Danska) održavaju se u Radioninom labu u četvrtak i petak, 26. i 27. kolovoza 2021. u poslijepodnevnim satima. Na radionici ćemo se baviti interaktivnim DIY knjigama i uvezom, kao i konceptom digitalnog story tellinga.

Adafruit Circuit Playground Express (cc)

O serijalu radionica:
Digitalna alkemija: budućnost čitanja
26.08. – 27.08.2021. – Radiona.org

U ovoj dvodnevnoj radionici koju vode umjetnice i informatičarke Mirabelle Jones sudionici će istraživati dodirne točke izrade knjiga i digitalnih umjetnosti. Polaznici će naučiti kako kombinirati klasične tehnike uvezivanja knjiga s praktičnim suvremenim elektroničkim sklopovljima kako bi stvorili vlastite interaktivne knjige i istražiti mogućnosti futurističkog pripovijedanja. Na radionicu su dobrodošli početnici u područjima izrade i uveza knjiga i elektronici jer će sudionici naučiti osnove klasičnih tehnika uvezivanja knjiga, kao i nove i eksperimentalne oblike stvaranja dizajniranja knjiga te osnove programiranja mikrokontrolera. Naučit ćemo i kako napraviti sklopove koji uključuju LED rasvjetu i zvuk te kako kombinirati dvije različite tehnologije za stvaranje vlastitih interaktivnih knjiga, razmatrajući nove oblike književne umjetnosti kao interaktivni alat za pripovijedanje priča.

Mirabelle Jones: Jaring III (c)

Digitalna alkemija: Promišljanje knjige
Kad: Četvrtak, 26.08.2021., 17-20h
Sudionici će naučiti kratku povijest knjižne umjetnosti od antike do modernih interaktivnih knjiga od strane voditeljice. Zatim će naučiti stvarati vlastite obrasce knjiga uključujući tehniku naizmjeničnog savijanja u stilu harmonike (eng. concertina books, leporello binding, poznato i kao orihon) i tehnici izrade u formatu zastavica (eng. flag books). Za kraj, polaznici će naučiti i kako koristiti Adafruit Circuit Playground Express kit za stvaranje interakcija osjetljivih na dodir pomoću svjetla i zvuka. Na kraju dana, podijelit ćemo naše knjige jedni s drugima i razgovarati o naučenom, kao i budućim mogućnostima naših izuma.

Digitalna alkemija: DIY interaktivne knjige
Kad: Petak, 27.08.2021., 17-20h
Polaznici će naučiti tehnike kombiniranja el. sklopovlja s ​​različitim oblicima knjiga, uključujući eksperimentiranje s otvaranjem / zatvaranjem strujnih krugova, interakcijama aktiviranim dodirom i interakcijama temeljenim na senzorima. Eksperimentirat ćemo s dostupnim materijalima kako bismo naučili kako ih možemo ugraditi u strukture knjiga. Zatim je laboratorij otvoren za eksperimentiranje, pisanje i stvaranje s alatima koje su sudionici dosad naučili. Instruktor će vam biti na raspolaganju za rješavanje problema, a sudionici se potiču na suradnju i dijeljenje svog rada jedni s drugima. Na kraju dana, podijelit ćemo naše knjige i izume jedni s drugima.

Polaznici sa sobom trebaju donijeti samo svoje osobno računalo, sve ostalo je osigurano u labu – mikrokontroleri, senzori i alati. Nakon završetka radionice polaznici mogu svoje radove ponijeti kućama.

Kotizacija za oba dana: 100,00 kn
(potvrdu uplate poslati na e-mail: edu.radiona@gmail.com prije početka radionice) – podaci niže u tekstu

Prijave na radionicu ovdje: https://forms.gle/Bgv7krE8ZxAbur629

Mirabelle Jones (c)

Mirabelle Jones (SAD/Danska) su queer, nebinarne, interaktivne kreativke, interdisciplinarne umjetnice i istraživačice koje djeluju iz Kopenhagena istražujući kritičke i kreativne prakse kroz tehnologiju. Diplomirale su kreativno pisanje i umjetnost oblikovanja uvezivanja knjiga na Mills koledžu i Sveučilištu Santa Cruz u Sjedinjenim Američkim Državama. Trenutno rade na svom doktoratu na Odjelu za računalnu znanost (DIKU) u sekciji za Računarstvo usmjereno na čovjeka u sklopu Sveučilišta Kopenhagen. Kroz svoj rad istražuju ogroman potencijal pričanja priča kroz upotrebu senzora, prostornog zvuka, LED dioda, animatronike, XR -a, nosive tehnologije, umjetne inteligencije, obrade prirodnog jezika i računalnog vida.

Mirabelle Jones: Ring of Voices (c)

Zagovornice su STEAM obrazovanja i interdisciplinarnog razvoja te su česte predavačice/govornice na temu pristupačnih, etičkih i feminističkih praksi dizajna. Svoj rad do sada predstavljaju u sljedećim institucijama: Catch: Center for Art, Design, and TechnologyATA Gallery, Museum Meermanno i  The Center for Performance Research, kao i u nekoliko kolekcija, uključujući:  One National Gay & Lesbian Archives i Center on Contemporary Art –  Hear Our Voice kolekcija. Njihove performanse i vizualne radove najavljivali su i recenzirali mediji poput: Huffington Post, ArtNet, Ms. Magazine, Ingeniøren, Bustle, ATTN, Refinery29, Inquisitr, Mic., Sleek Magazine, Feminist Magazine, Deutsche Welle, Google News, Yahoo News, PBS, Roundtable Journal, Tip, Berliner Zeitung and elsewhere.

Više: MirabelleJones.com

Nakon potvrde od voditelja o osiguranom mjestu na radionici, plaćanje iste obavljate na sljedeći način:
– općom uplatnicom ili e-bankarstvom
– pod platitelj upišite svoje podatke (ime, prezime i adresu)
– pod primatelj upišite Udruga za razvoj ‘uradi sam’ kulture – Radiona, Kozjačka 41, 10 090 Zagreb, na račun: IBAN: HR2123600001102369684
opis plaćanja: uvijek navedite naziv radionice (Radionica Mirabelle Jones)
– kopiju uplatnice ili potvrdu uplate poslati na e-mail: edu.radiona.org@gmail.com prije početka radionice
NAPOMENA: gotovinu ne primamo

////////////////////////////////////////////////////////////

ENG

Mirabelle Jones
Workshop Series Title: Digital Alchemy: the Future of Reading
08/26 – 08/27/2021
In this two-day workshop taught by artist and computer scientist Mirabelle Jones, participants will explore the intersection of bookmaking and electronic art. Students will learn how to combine classic bookbinding techniques with hands-on modern circuitry to create their own interactive books and explore futuristic storytelling possibilities. Beginners to both bookmaking and electronics are welcome as participants will learn the basics of classic bookbinding techniques as well as new and experimental book forms plus basic micro-controller programming. We will also learn how to make circuits involving LED lighting and sound. Finally, we will learn how to combine the two technologies to create our own interactive books, considering new forms of book art as an interactive storytelling tool.

Workshop Title: Digital Alchemy: Rethinking the Book
Thursday, 08/26/2021
Participants will learn a brief history of book art from antiquity to modern day interactive books by the instructor. Next, participants will learn to create their own book forms including: concertina and flag books. Finally, participants will learn how to use the Adafruit Circuit Playground Express to produce touch-responsive interactions using light and sound. At the end of the day, we will share our books with one another and discuss what we have learned as well as future possibilities for our inventions.

Workshop Title: Digital Alchemy: DIY Interactive Books
Friday, 08/2702021
Participants will learn techniques for combining circuitry with book forms including experimenting with opening / closing circuits, touch-activated interactions, and sensor-based interactions. We will experiment with the materials available to learn how we can incorporate them into the book structures. Next, the lab is open for experimenting, writing, and creating with the tools participants have learned so far. The instructor will be on hand for troubleshooting and participants are encouraged to collaborate and share their work with each other. At the end of the day, we will share our books and inventions with one another.

Attendees need to bring only their personal computer, everything else is provided in the lab – micro-controllers, sensors and tools. After the workshop, participants can take their work home.

Registration fee for both days: 100,00 kn / 13 EUR
(send confirmation of payment to e-mail: edu.radiona.org@gmail.com before the workshop)

Apply to the workshop here: https://forms.gle/Bgv7krE8ZxAbur629