Amplitude – podjela istraživanja / research division

amplitude_black

HRV

Kratki opis
‘Amplitude slike i zvuka’ početak je istraživačkog projekta sonoloških (znanost o zvuku) i vizualno-perceptivnih aspekata i interaktivnog generativnog dizajna. U nekoliko etapa rada kroz jednogodišnji intenzivni istraživački proces grupa umjetnika izrađuje i testira audio-vizualne uređaje i instrumente, proučava teoriju slike i zvuka u odnosu prema neurološkim procesima, istražuje područja društveno- humanističkih znanosti koja se bave teorijama mase i percepcije, savladavaju računalne programe iz područja generativnog dizajna, obavljaju terenska snimanja zvuka i slike, organiziraju edukativne i istraživačke radionice s područja sound arta i interaktivnog dizajna, izrađuju testni audio uređaj – kit koji će polaznici radionice slagati i testirati, te kao rezultat jednogodišnjeg istraživanja javnu i participativnu instalaciju / touchscreen glazbeni instrument. Jedan od ciljeva istraživanja je i utvrditi ponašanje mase na jednostavne pozitivne i negativne auditivne podražaje kako bi se došlo do rezultata društvenih i socijalnih interakcija i mijena te prikupilo povratne informacije od građana i dobilo uvid o tome kako vide sebe.

Grupe unutar istraživanja ‘Amplitude slike i zvuka’:
1) Literatura – edukacija
2) KIT – izrada – diseminacija kroz interne i otvorene radionice
3) Processing grupa – edukacija
4) Dokumentiranje (web stranica, flickr, vimeo)
5) Terenski rad (snimanje zvuka)
6) Realizacija instalacije

Sudjeluju s 1. siječnjem, 2014.: Ivan Marušić Klif, Deborah Hustić, Gjino Šutić, Damir Prizmić, Tin Dožić, Ana Horvat, Vana Gaćina, Hrvoje Spudić, Igor Brkić, Davor Jadrijević, Bruno Blažinč, Goran Mahovlić, Franka Tretinjak, Ana Labudović, Dominik Markušić, Igor Cvetanović, Igor Petrović.

Financijski podržala Zaklada Kultura Nova

ENG
Short description

‘Amplitude of Image and Sound ‘ is the beginning of one-year research project of sonological  (sonology – the science of sound) and visual- perceptual aspects of generative and interactive design. A group of artists, technicians, hackers and makers will through several stages of working processes within intensive research process create and test audio – visual devices and instruments, at the same time studying theories and the history of image and sound in relation to the neurological processes by exploring areas of social sciences and humanities (musicology, anthropology, psychology, philosophy, cultural studies, etc.) that are dealing with theories of mass perception, mastering computer programs in generative design, perform field recording of sound and images, organize educational workshops and research in the field of sound art and interactive design, produce and test audio device – kit, and at the end the group will create an interactive participative public installation / touchscreen music instrument. One of the goals of this research is to determine the behavior of the masses in simple positive and negative auditory stimuli in order to get a result of social interactions and changes and to collect feedbacks from citizens and to provide an insight view on how they see themselves.

Groups within research ‘Amplitude of Image and Sound’
1) Literature – education
2) KIT development – dissemination through internal and open workshops
3) Processing Group – education
4) Web documenting (website, flickr, vimeo)
5) Sonic field work
6) Making the installation

Partaking as of 1 January, 2014: Ivan Marusic Klif, Deborah Hustic, Gjino Sutic, Damir Prizmic, Tin Dozic, Ana Horvat, Vana Gacina, Hrvoje Spudic, Igor Brkic, Davor Jadrijevic, Bruno Blazinc, Goran Mahovlic, Franka Tretinjak, Ana Labudovic, Dominik Markusic, Igor Cvetanovic, Igor Petrovic.

Supported by Foundation Kultura Nova