Radionica Neurići – Pogled u mozak

Radionica Neurići – Pogled u mozak pod vodstvom  Ana-Marije Vargantolić i Davora Viraga održava se u subotu, 18. siječnja s početkom u 14 sati u Radioni – Zagreb Makerspace-u (Nova cesta 186).

Foto: Neurići (c)

FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN

O radionici:
Ako ste se ikada pitali kako udaljeni dijelovi našeg mozga komuniciraju ili što se događa ako ta komunikacija ne uspije, pridružite nam se na našoj radionici. Radionica Neurići ima za cilj pružiti drugačiji pristup razumijevanju složenih moždanih sklopova i mreža. Glavni cilj je praktični pristup kompleksnom području neuro znanosti, a metoda se temelji na malim elektroničkim uređajima koji simuliraju pojedine neurone ili jezgre. “Neurići” se temelje na projektu otvorenog koda “NeuroBytes”. Njihov glavni element je LED indikator koji kontinuirano izvještava o stanju pojedinog “neurona”.

Foto: Neurići (c)

“Neurić” se može koristiti za vizualizaciju električnog rada pojedinog neurona, što će biti fokus prvog dijela radionice. Nakon kratkog odmora, započet ćemo povezivanje “Neurića” zajedno da stvorimo sklopove slične onima u našem mozgu, u kojima ćemo izazvati epilepsiju, jedan od najčešćih neuroloških poremećaja i vidjeti kako epileptični mozak funkcionira.

Foto: Neurići (c)

O voditeljima:
Projekt Neurići osmislili su mladi studenti medicine Ana-Marija Vargantolić i Davor Virag. Održali su niz radionica tijekom prošle godine u medicinskom sektoru, a pažnju šire javnosti privukli su nastupom na Zagreb Maker Faire-u u listopadu 2019. godine. Davor Virag student je pete godine medicine koji voli elektroniku. U svom radu povezuje medicinu i elektroniku za poticanje obrazovanja preko Neurića i u službi znanosti i istraživanja na Odjelu za farmakologiju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Ana-Marija Vargantolić studentica je pete godine medicine i obožava raditi s ljudima, a posebno s djecom, pa Neuriće vidi kao sjajnu priliku da kroz obrazovanje pokuša vratiti nešto zajednici. Projekt Neurići u 2020. podržava Medicinski fakultet u Zagrebu za daljnje istraživanje i protopiranje.
Web: https://www.facebook.com/radionice.neurici/

Vrijeme radionice: 14-19h.
Razina radionice: početnici, srednji nivo i napredni

Prijaviti se možete na e-mail radiona.org@gmail.com. do 15. siječnja točno u ponoć. Svakako napišite nekoliko rečenica o sebi te navedite razloge prijave. Maksimalan broj polaznika je 10.

Ciljana publika su ljudi svih dobi i profesija.
RADIONICA JE BESPLATNA

/////////////////////////////////////ENG/////////////////////////ENG/////////////////////////////

Workshop Neurici – A look into the brain

The workshop Neurici – A look inside the brain will be led by Ana-Marija Vargantolić and Davor Virag on Saturday, 18th January staring at 2pm at Radiona– Zagreb Makerspace-u (address: Nova cesta 186).

About the workshop:
If you’ve ever wondered how distant parts of our brain communicate, or what happens if that communication fails, join us at our workshop – Neurići workshops aim to provide a different approach to understanding complex brain circuits and networks. Our main goal is a hands-on approach, and our method revolves around small electronic devices which simulate individual neurons or nuclei – “Neurići” (based on the open-source project “NeuroBytes”). Their main element is an LED indicator which continuously reports the state of an individual “neuron”. A “neurić” can be used to visualise the electrical workings of a single neuron, which will be the focus of the first part of the workshop.

After a short break, we’ll start connecting “Neurići” together to form circuits akin to those in our brain, in which we’ll induce epilepsy, one of the most common neurological disorders, and see how an epileptic brain works.

The Neurici project was designed by young medical students Ana-Marija Vargantolic and Davor Virag. They have been developing it throughout the workshop for the past year and they gained a huge attention of the general public last October 2019 during Zagreb Maker Faire. Davor Virag is a fifth year medical student who loves electronics. In his work, he connects the science of medicine and electronics doing education through Neurici and sciencific and research approach within the Pharmacology department at the university. Ana-Marija Vargantolic is a fifth-year medical student and she loves working with people, especially children, so she sees Neurici as a great opportunity to try to bring something back through education. The Neurici project is in 2020 supported by the University of Zagreb School of Medicine for further research and prototyping.

Workshop time: 14.00-19.00
Workshop level: beginner, intermediate and advanced
Sign up on email: radiona.org@gmail.com by January 15 at midnight. Be sure to write a few sentences about yourself and the reasons for the application.
Maximum number of participants is 10
Target audience: people of all professions
WORKSHOP IS FREE OF CHARGE