Radiona.org @ Ekstravagantna tijela / Extravagant Bodies

Radionica izrade protetičkih naprava pod nazivom ‘Ekstenzije čovjeka – Hakiranje tijela – Protetika’ pod vodstvom Nine Czegledy (Kanada) i članova Radione održat će se 5. listopada od 14:00 do 19:30 u Galeriji Klovićevi dvori u sklopu programa festivala Ekstravagantna tijela: Ekstravagantne godine. Radionica je namijenjena polaznicima starije životne dobi.

Prosthetics workshop titled ‘The Extensions of Man – Hacking The Body – Prosthetic’ will be led by Nina Czegledy & Radiona.org (Canada & Croatia) on 5 October from 14:00 to 19:30
at Klovićevi dvori Gallery in Zagreb within the program of Extravagant Bodies: Extravagant Age Festival. The workshop is intended for senior participants.

Prijave / Submissions: 095 581 57 48 ili radionice@kontejner.org

prosthesis_workshopPhoto above: SPLICE Project (c)
Photo bellow: The Sierra prosthetic hand from 1945 performed better than the newer hands. The inner hand shown in the photo are covered by a cosmetic glove. Credit: Delft University Of Technology (c)

CROATIAN:
SPLICE projekt nudi znanstveni pogled na ljudsko tijelo na rubu umjetnosti i medicine pokazujući drevnu anatomsku umjetnost na koju se nadovezuju ili kojoj se suprostavljaju suvremena umjetnička djela. Radionice Ljudske ekstenzije – Protetika – Hakiranje tijela sastavni su dio projekta SPLICE, a nude mogućnost istraživanja promjene percepcije ljudskoga tijela pod utjecajem znanstvenih, društvenih, političkih i kulturnih tumačenja.

Radionica stavlja naglasak na tjelesna, spoznajna i društvena pitanja vezana za osobe starije životne dobi.

Protetika po principu “uradi sam” našla je svoj put do šire publike zajedno s razvojem 3D printanja, Arduinomikrokontrolera, priručne elektronike, slobodnog hardwarea i nosive tehnologije u hakerskim i stvaralačkim prostorima (hackerspaces i makerspaces) diljem svijeta. Stoga svatko može složiti naprave u vlastitome domu koje im mogu biti od pomoći. Protetika svoju uobičajenu ulogu nalazi unutar medicine, znanosti i tehnologije. Ali što se dogodi kada se tim područjima pridruže “uradi sam” majstori kako bi izumili slične stvari? Svi koji odluče pohađati ovu radionicu mogu saznati kako izraditi jednostavnu protezu pomoću rukavice i Arduina, senzora, strujnih krugova i programiranja, kao i bilo kojeg drugog povoljnog materijala. Za izradu pokretnih dijelova, sudionici uče kako strujni krug spojen na senzore i motore stvara pokretni predmet putem mikrokontrolera koji služi kao mozak. Kroz praktične aktivnosti poput lemljenja i spajanja žica, uče se i osnove elektronike.

Voditelji radionice: Davor Jadrijević, Deborah Hustić, Gjino Šutić, Dijana Tješinski, Vana Gaćina, Marina Petrović

Detaljnije: http://www.kontejner.org/nina-czegledy-and-radionaorg

ENGLISH:
At the threshold of Art and Medicine, the SPLICE Project presents a scientific gaze of the human body by showcasing historical anatomical art as both complemented and challenged bycontemporary artworks. The Extensions of Man – Prosthetics – Hacking the Body workshops form an integral part of the SPLICE

Project aiming to investigate changing corporeal perceptions influenced by scientific, social, political and cultural interpretations. The workshop emphasizes physical, cognitive and societal issues of seniors.

DIY prosthetics found its way to a wider audience in parallel with the increased development of 3D printing, Arduino microcontrollers, hands-on electronics, open source hardware and wearable technology in hackerspaces and makerspaces around the globe. Hence nowadays everyone has the opportunity to make in their homes devices that might be pretty much helpful in their lives. Prosthetics, of course, belongs among the serious areas of medicine, science and technology. But what happens when the DIY community joins these fields in order to invent similar things?At this workshop participants will learn how to make their own prosthesis from a simple glove by using Arduino, sensors, electronic circuits and programming and other materials affordable by the wider public. In order to make movable parts, participants will learn how an electronic circuit connected with sensors and motors creates a movable object using a micro-controller as a brain.Participation in practical activities such as soldering and connecting wires will in addition present an opportunity to learn the basics of electronics.

Workshop facilitators: Davor Jadrijević, Deborah Hustić, Gjino Šutić, Dijana Tješinski, Vana Gaćina, Marina Petrović

More details: http://www.kontejner.org/nina-czegledy-and-radionaorg-english