User Tools

Site Tools


inventory:croduino

Croduino Basic

Croduino je prva serija Arduino kompatibilnih pločica dizajnirana u Hrvatskoj. Croduino Basic kompatibilan je s pločicom Arduino Duemilanove (ATmega328).

Organizacijski

Za korištenje se obratite starijim članovima laba.

Tehničke karateristike

  • Atmega328 mikrokontroler; 14 digitalnih ulaza/izlaza (od toga 6 s PWM opcijom); 8 analognih ulaza
  • FTDI RS232 se koristi kao USB konventer (potrebni FTDI driveri)
  • Dimenzija 50x30mm
  • Ugađen 5V regulator voltaže s ciljem da bi se moglo koristiti vanjsko napajanje(7-20V, preporučeno 9 ili 12V). Pristupa mu se putem Vin pina
  • Ugrađena tipka za reset
  • Narančasta LEDica na pinu broj 13
  • Plava LEDica kao indikator napajanja, bijela i crvena kao TX/RX indikatori

Postavke za Arduino software

  • Tools → Board → Arduino Duemilanove w/ ATmega328
  • Tools → Programmer → Arduino as ISP
  • Serial port prema portu na Vašem računalu

Više

inventory/croduino.txt · Last modified: 2015/03/07 15:40 by dp