User Tools

Site Tools


project:wifi_signal_painting

WiFi Signal Painting

WiFi Signal Painting stick je štap za mjerenje jačine WiFi signala. Verzija predstavljena ovdje, radi na način da se unaprijed odredi mreža čiji signal želimo mjeriti. Unaprjeđenja su dobrodošla; kôd je open-source i nalazi se ovdje. Wi-fi stick je nastao u sklopu projekta Digitalni svjetionici.

Potrebni materijali

 • ESP8266 razvojna pločica (ovdje je korišten Wemos D1 mini)
 • “pametna” (Neopixel) RGB led traka
 • punjač za litijum ionske baterije 5V
 • Li-Ion baterija 18650
 • držač za bateriju 18650
 • plastična cijev
 • žice (npr. stari flat kabel)

Potrebni alati

 • lemilica
 • sjekaća kliješta
 • hotglue gun
 • pila

Baterije

Litijum ionske 18650 baterije mogu se pronaći i izvaditi iz starih baterija za laptop. Pri rastavljanju trebate biti vrlo oprezni jer može doći do ispuštanja štetnih plinova ili zapaljenja.

Spajanje

Spajanje komponenti napravite prema skici. Bateriju umetnite tek na kraju pazeći na polaritet – pogrešno orijentirana baterija može uništiti Li-Ion punjač ili ESP8266 pločicu! Ako ste sve dobro napravili, nakon umetanja baterije trebala bi se upaliti crvena ledica na ESP8266 pločici. FIXME

Instaliranje software-a

Potrebno je instalirati Arduino razvojno okruženje i podršku za ESP8266 pločicu koju ćemo koristiti. Detaljne upute za instalaciju Arduino IDE-a i podrške za ESP8266 nalaze se ovdje:

Prilagođavanje kôd-a

Kod treba preuzeti s github stranice i otvoriti ga u Arduino okruženju:

U kodu je potrebno izmjeniti ime i password WiFi mreže koju ćemo mjeriti. Potrebno je definirati i točan broj ledica na našoj RGB LED traci, te pin na koji je traka spojena. U našem primjeru (D1 mini) spajamo na D1 što odgovara Arduino pin-u 5. Izmjene spremiti i uploadati kôd na ESP8266 Sketch > Upload.

// Define pin on ESP that will be connected to strip
#define DATA_PIN 5
 
// Define no of leds you have on strip
#define NUM_LEDS 10
 
// Enter your wifi data below
const char* myssid = "Your wifi SSID";
const char* mypass = "Your wifi password";

Testiranje

Troubleshooting FIXME

Korisni linkovi

project/wifi_signal_painting.txt · Last modified: 2016/11/22 11:45 by dp