User Tools

Site Tools


project:esp8266-12_brakeout_board

ESP8266-12 Brakeout Board

Ovdje se nalazi shema i predlošci za izradu ESP8266-12 brakeout boarda. Originalni ESP8266-12 da bi se isprogramirao i testirao potrebno je prvo zalemiti, što ponekad u izradi projekta traži da se ESP više puta vadi iz strujnog kruga kako bi se reprogramirao.

ESP12

Jednostavno smo dodali strujni krug za programiranje i sve ugradili na štampanu pločicu sa inline pinoutom, čime isti možemo koristiti na Breadbordovima, kao i ugrađene u neki projekt. Dodali smo poseban konektor za programiranje tako da se ESP12 može isprogramirati bez vađenja iz strujnog kruga sa std TTL adapterom.

Shema

Štampana pločica

Popis dijelova

 • R1, 2k2, SMD 1206
 • R2, 2k2, SMD 1206
 • R3, 2k2, SMD 1206
 • R4, 2k2, SMD 1206
 • R5, 2k2, SMD 1206
 • R6, 2k2, SMD 1206
 • R7, 2k2, SMD 1206
 • C1, 100n, SMD 1206
 • C2, 100n, SMD 1206
 • Q1, BC858A, SMD SOT23
 • E1, ESP-12
 • J1, SIL-16
 • J2, CONN-SIL6

Gotova pločica

ESP8266 programiranje

project/esp8266-12_brakeout_board.txt · Last modified: 2016/11/22 12:58 by dp