User Tools

Site Tools


project:esp8266-12_brakeout_board

This is an old revision of the document!


ESP8266-12 Brakeout Board

Ovdje se nalazi shema i predlošci za izradu ESP8266-12 brakeout boarda, originalni ESP8266-12 da bi se isprogramirao i testirao je potrebno prvo zalemiti što ponekad u izradi projekta traži da se ESP više puta vadi iz strujnog kruga kako bi se reprogramirao.

ESP12


Jednostavno smo dodali strujni krug za programiranje i sve ugradili na štampanu pločicu sa inline pinoutom, čime isti možemo koristiti na Breadbordovima, kao i ugrađene u neki projekt. Dodali smo poseban konektor za programiranje tako da se ESP12 može isprogramirati bez vađenja iz strujnog kruga sa std TTL adapterom.

Shema:

Štampana pločica:

Popis dijelova:

 • R1, 2k2, Digikey RT1206BRD074K7L-ND
 • R2, 2k2, Digikey RT1206BRD074K7L-ND
 • R3, 2k2, Digikey RT1206BRD074K7L-ND
 • R4, 2k2, Digikey RT1206BRD074K7L-ND
 • R5, 2k2, Digikey RT1206BRD074K7L-ND
 • R6, 2k2, Digikey RT1206BRD074K7L-ND
 • R7, 2k2, Digikey RT1206BRD074K7L-ND
 • C1, 100n, Farnell 757-664
 • C2, 100n, Farnell 757-664
 • Q1, BC858A, Digikey BC858AMTF-ND
 • E1, ESP-12
 • J1, SIL-16
 • J2, CONN-SIL6,

Gotova pločica:

programiranje

project/esp8266-12_brakeout_board.1454511180.txt.gz · Last modified: 2016/02/03 15:53 by mario