User Tools

Site Tools


project:esp8266-12_brakeout_board

This is an old revision of the document!


ESP8266-12 Brakeout Board

Ovdje se nalazi shema i postupak izrade ESP8266-12 brakeout boarda, originalni ESP8266-12 da bi se isprogramirao i testirao je potrebno prvo zalemiti što ponekad u izradi projekta traži da se ESP više puta vadi iz strujnog kruga kako bi se reprogramirao.

ESP12


Jednostavno smo dodali strujni krug za programiranje i sve ugradili na štampanu pločicu sa inline pinoutom, čime isti možemo koristiti na Breadbordovima, kao i ugrađene u neki projekt. Dodali smo poseban konektor za programiranje tako da se ESP12 može isprogramirati bez vađenja iz strujnog kruga sa std TTL adapterom.

Shema:
Popis dijelova:

R1, 2k2, Digikey RT1206BRD074K7L-ND R2, 2k2, Digikey RT1206BRD074K7L-ND R3, 2k2, Digikey RT1206BRD074K7L-ND R4, 2k2, Digikey RT1206BRD074K7L-ND R5, 2k2, Digikey RT1206BRD074K7L-ND R6, 2k2, Digikey RT1206BRD074K7L-ND R7, 2k2, Digikey RT1206BRD074K7L-ND C1, 100n, Farnell 757-664 C2, 100n, Farnell 757-664 Q1, BC858A, Digikey BC858AMTF-ND E1, ESP-12 J1, SIL-16 J2, CONN-SIL6,

Gotova pločica:

programiranje
project/esp8266-12_brakeout_board.1454509510.txt.gz · Last modified: 2016/02/03 15:25 by mario