User Tools

Site Tools


project:esp8266-12_brakeout_board

This is an old revision of the document!


ESP8266-12 Brakeout Board

Ovdje se nalazi shema i postupak izrade ESP8266-12 brakeout boarda, originalni ESP8266-12 da bi se isprogramirao i testirao je potrebno prvo zalemiti što ponekad u izradi projekta traži da se ESP više puta vadi iz strujnog kruga kako bi se reprogramirao.

ESP12


Jednostavno smo dodali strujni krug za programiranje i sve ugradili na štampanu pločicu sa inline pinoutom, čime isti možemo koristiti na Breadbordovima, kao i ugrađene u neki projekt. Dodali smo poseban konektor za programiranje tako da se ESP12 može isprogramirati bez vađenja iz strujnog kruga sa std TTL adapterom.

Shema: esp12_breadboard_adapter.pdf

Štampana pločica: top_layer.pdf bottom_layer.pdf top_resist.pdf bottom_resist.pdf top_silk.pdf bottom_silk.pdf

Lista dijelova:

QTY PART-REFS VALUE CODE — ——— —– —- Resistors


7 R1-R7 2k2 Digikey RT1206BRD074K7L-ND

Capacitors


2 C1,C2 100n Farnell 757-664

Transistors


1 Q1 BC858A Digikey BC858AMTF-ND

Miscellaneous


1 E1 ESP-12 1 J1 SIL-16 1 J2 CONN-SIL6

Gotova pločica:

project/esp8266-12_brakeout_board.1454508492.txt.gz · Last modified: 2016/02/03 15:08 by mario