User Tools

Site Tools


project:emarduino

This is an old revision of the document!


Emarduino je prvi hrvatski DIY Arduino, SMT mikrokontroler kojeg je kreirao Davor Jadrijević tijekom 2012. godine, te je do sada bio predstavljen na nizu umjetničkih i znanstvenih festivala i događanja.

Emarduino je ono što je prema Emardu trebao biti Arduino, kontroler baziran na AVR-u koji bi se mogao staviti u protoboard, direktno spojiti USB kablom na PC, iz kojeg bi se odmah mogao programirati i dobivati napajanje za sebe i ostale komponente. Da je dovoljno malen da ostane mjesta za druge komponente, a da ima više memorije, pinova i MCU hardwarea od običnog arduina.

Srce Emarduina je moćni ATmega64M1, štedi vrijeme (dan ili više) koje bi bilo potrebno da se neki prototip sa mikrokontrolerom sastavi na protoboardu i počne razvijati.

project/emarduino.1424082126.txt.gz · Last modified: 2015/02/16 11:22 by dp