User Tools

Site Tools


project:diy_pcb

This is an old revision of the document!


Izrada štampanih pločica fotopostupkom

Kako napraviti štampanu pločicu jednoslojnu i dvoslojnu u uradi sam varijanti od početka do kraja .8-)

Dizajniranje pločice

Za sam dizajn koristiti jednu od aplikacija , mada se za manje složene sheme može napraviti i ručno . Top 10 free / open source alati:

mogu se koristiti i ostali alati , bitno je paziti na orijentaciju pri ispisu predložaka ako se radi o dvostranim pločicama , da toner/tinta bude sa donje strane predloška te naliježe na foto osjetljiv sloj , kako bi izbjegli sjenu pri osvjetljivanju. Ispis predloška prema mom iskustvu je najbolje sa Inkjet printerom na foliju - paziti kako se okrene folija samo je jedna strana pravilna. Za kvalitetan rezultat je važno ispisati dva predloška koja ćemo preklopiti jedan preko drugog da nam UV svjetlo ne probije tamo gdje ne smije - to je ujedno najvažniji i najprecizniji dio posla . Jednu stranu kod ispisa ispisati normalno dok drugu odabrati mirored ukoliko radimo dvostranu pločicu. Za foliju korišteno: Na jedan komad folije (ovisno o veličini pločice) stane gornji layer vodovi , donji layer , silkscreen oba layera i solder resist maska , sve duplo koje se kasnije spoje u jedan predložak za svaki proces za obje strane (vodove , solder resist i silkscreen) , za silkscreen se printa invertirane boje .

kod izrade filma - kada se poklope dva ista filma osim prozirne ljepljive trake može se koristiti brzo ljepilo kao cianofix i sl , par kapi po rubovima (folije izrezati malo veće od samog ispisa .)

Gornji i donji layer prekloplenja dva filma u jedan:

isto solder stop maska :

i silk screen - inverzne boje , jer nam proziran dio treba ostat : ovako pripremljene filmove možemo ponovno koristiti kada god nam treba , samo ih treba spremiti da se ne izgrebu slučajno.

Jetkanje

Prije samog jetkanja potrebno je osvijetliti predložak na pripremljenu pločicu (za fotopostupak) , u ovom procesu je važno korištenje zaštitnih sredstava:

 • Zaštitne UV naočale (Ne gledati direktno u UV osvjetljenje)
 • zaštitne rukavice i odjeća rad sa kemikalijama
 • zaštitna maska za lice

NAPOMENA : pri pripremanju kemikalija treba biti oprezan te NE NALIJEVATI VODU U KISELINU , VEĆ KISELINU DODAVATI U VODU - isto vrijedi i za lužinu. Dodaje se kiselina ili lužina u vodu!! razlog tome nam je poznat još iz osnovne škole - ko nije spavao na Kemiji ;-) - dodavanjem vode u kiselinu dolazi do oslobađanja topline uslijed čega može doći do vrijanja - i prskanja ! jetkanje vršiti u otvorenoj i provjetrenoj prostoriji - ne udisati pare!

od opreme trebamo :

 • UV osvjetljivač + timer ili sat (u nedostaku navedenog može i SUNCE)
 • plastična posuda za kemikalije plitka
 • plastična pinceta
 • Zaštitna oprema
 • Natrijeva luživa NaOH (RAZVIJAČ)
 • otopina za nagrizanje bakra - tri najpoznatije:
  1. Feroklorid FeCL3
  2. Solna kiselina i Vodikov Peroksid
  3. Natrijev Persulfat Na2S2O8

sav potreban materijal kod nas je dobavljiv u Chipoteci i Kronos trgovinama .

svaka od otopina se može koristiti više puta (do zasićenja)

Postupak :
priprema razvijača

U litri destilirane vode otopiti 10g natrijeve lužine (NaOH) , pripremljenu otopinu držati dobro začepljenu u posudi sa gumenim čepom!

Priprema kemikalija za nagrizanje

 • Feroklorid FeCL3 - u 1 litru destilirane vode otopiti 250g FeCL3 - proces jetkanja traje dugo , za skraćivanje procesa potrebno je otopinu zagrijati do 60°C , otopina se može koristiti više puta dok se ne primjeti da slabije nagriza bakar.
 • Solna Kiselina i Vodikov Peroksid - priprema se u omjeru 77% destilirana voda , 20% (30%-na solna kiselina) i 3% (30%-ni vodikov peroksid) , kako je ove komponente kod nas više nemoguće naći poslužiti će obična 19%-na solna kiselina iz obićnog dućana , te 9%-ni vodikov peroksid iz ljekarne -dodavati prvo kiselinu u vodu , a zatim pred sam postupak nagrizanja i peroksid-, može se koristiti više puta ukoliko izvjetri potrebno dodati još malo vodikovog peroksida neposredno pred nagrizanje , zasićenjem mijenja boju u plavu
 • Natrijpersulfat - 100g natrijPersulfata otopiti u 1/2 litre destilirane vode zagrijanu na 50°C , za ravnomjerno i brže nagrizanje lagano miješati - protresati posudu tijekom postupka nagrizanja . Otpina se može koristiti više puta , sa zasićenjem poprima sve tamniju plavu boju
Priprema pločice

 • preporuka za dobre rezultate je korištenje pločice sa tvornički nanesenim foto osjetljivim slojem , takvu pločicu je dovoljno samo izrezati na nešto veće dimenzije od potrebne radi lakšeg rada i baratanja.
 • osim pločica sa tvornički nanesenim foto osjetljivim slojem možemo ga nanijeti sami kupnjom foto osjetljivog spray-a (pozitiv ili negativ) , opisani postupak je rađen sa Pozitivom , vrsta pozitiv / negativ određuje kakav ćemo predložak koristiti .

Nanošenje spray-a se radi na temeljno odmašćenu i očišćenu pločicu , ali treba čekati da se osuši , pa zapeći u samoj pećnici na 80-ak °C.

 • treći način je korištenje fotoosjetljivog solder mask laka dobavljivog sa E-bay-a na isti način opisan u poglavlju “SolderMask & Silkscreen” , također prethodno temeljno očistiti i odmastiti pločicu , a sam fotoosjetljiv lak se može malo razrijediti nitrorazređivačem , pošto nam za izradu vodova ne treba velika debljina , također za ovaj postupak na treba negativ film predložak.

u svim varijantama preporučam rezanje pločice nešto večih dimenzija radi lakšeg baratanja , a po dovršenoj izradi pločica se izreže na potrebne dimenzije.

Osvjetljavanje

Razvijanje

Nagrizanje

Čišćenje

SolderMask & Silkscreen

project/diy_pcb.1436299030.txt.gz · Last modified: 2015/07/07 21:57 by mario