User Tools

Site Tools


exhibits

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
exhibits [2020/11/27 21:36]
dp
exhibits [2020/11/27 21:37] (current)
dp
Line 8: Line 8:
 Tehnički gledajući, uređaj se sastoji od LED matrice, mikrokontrolera i tipkala. Iako se na internetu može pronaći nekoliko varijanti više ili manje funkcionalnog koda, niti jedna od njih u implementaciji ne iskorištava elegantno rješenje manipulacije bit-ovima (bitshifting i bitwise operacije). Stoga je kod napisan iz početka – demonstrirajući tipični ljudski poriv za popravljanjem i skladom (čak i onim nevidljivim), ali i dozu iracionalnosti. Tehnički gledajući, uređaj se sastoji od LED matrice, mikrokontrolera i tipkala. Iako se na internetu može pronaći nekoliko varijanti više ili manje funkcionalnog koda, niti jedna od njih u implementaciji ne iskorištava elegantno rješenje manipulacije bit-ovima (bitshifting i bitwise operacije). Stoga je kod napisan iz početka – demonstrirajući tipični ljudski poriv za popravljanjem i skladom (čak i onim nevidljivim), ali i dozu iracionalnosti.
  
---- 
 ===== Borbeni roboti - work-in-progress ===== ===== Borbeni roboti - work-in-progress =====
 === Vedran Relja, Ivan Ugrin, Paula Bučar === === Vedran Relja, Ivan Ugrin, Paula Bučar ===
exhibits.txt · Last modified: 2020/11/27 21:37 by dp