User Tools

Site Tools


project:esp8266-12_brakeout_board

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
project:esp8266-12_brakeout_board [2016/02/03 15:52] – [Štampana pločica:] marioproject:esp8266-12_brakeout_board [2016/11/22 12:58] (current) dp
Line 1: Line 1:
 ====== ESP8266-12 Brakeout Board ====== ====== ESP8266-12 Brakeout Board ======
  
-Ovdje se nalazi shema i postupak izrade ESP8266-12 brakeout boarda, originalni ESP8266-12 da bi se isprogramirao i testirao je potrebno prvo zalemiti što ponekad u izradi projekta traži da se ESP više puta vadi iz strujnog kruga kako bi se reprogramirao.+Ovdje se nalazi shema i predlošci za izradu ESP8266-12 brakeout boarda. Originalni ESP8266-12 da bi se isprogramirao i testirao potrebno je prvo zalemitišto ponekad u izradi projekta traži da se ESP više puta vadi iz strujnog kruga kako bi se reprogramirao.
  
 ESP12 ESP12
-{{:project:esp8266_esp-12.jpg?200|}}+{{ :project:esp8266_esp-12.jpg?nolink&300x300 |}} 
 + 
 +{{ :project:esp8266-12-breakout-1.jpg?nolink |}}
  
----- 
 Jednostavno smo dodali strujni krug za programiranje i sve ugradili na štampanu pločicu sa inline pinoutom, čime isti možemo koristiti na Breadbordovima, kao i ugrađene u neki projekt. Dodali smo poseban konektor za programiranje tako da se ESP12 može isprogramirati bez vađenja iz strujnog kruga sa std TTL adapterom. Jednostavno smo dodali strujni krug za programiranje i sve ugradili na štampanu pločicu sa inline pinoutom, čime isti možemo koristiti na Breadbordovima, kao i ugrađene u neki projekt. Dodali smo poseban konektor za programiranje tako da se ESP12 može isprogramirati bez vađenja iz strujnog kruga sa std TTL adapterom.
  
-===== Shema=====+===== Shema =====
  
 +{{ :project:esp12_breadboard_adapter_schematic.png?nolink |}}
  
 {{:project:esp12_breadboard_adapter.pdf|}} {{:project:esp12_breadboard_adapter.pdf|}}
  
-===== Štampana pločica=====+===== Štampana pločica =====
  
   * {{:project:top_layer.pdf|}}   * {{:project:top_layer.pdf|}}
Line 22: Line 24:
   * {{:project:top_silk.pdf|}}   * {{:project:top_silk.pdf|}}
   * {{:project:bottom_silk.pdf|}}   * {{:project:bottom_silk.pdf|}}
-===== Popis dijelova: ===== 
  
-  * R1,  2k2, Digikey RT1206BRD074K7L-ND  +===== Popis dijelova ===== 
-  * R2,  2k2, Digikey RT1206BRD074K7L-ND + 
-  * R3,  2k2, Digikey RT1206BRD074K7L-ND +  * R1,  2k2, SMD 1206 
-  * R4,  2k2, Digikey RT1206BRD074K7L-ND +  * R2,  2k2, SMD 1206 
-  * R5,  2k2, Digikey RT1206BRD074K7L-ND +  * R3,  2k2, SMD 1206 
-  * R6,  2k2, Digikey RT1206BRD074K7L-ND +  * R4,  2k2, SMD 1206 
-  * R7,  2k2, Digikey RT1206BRD074K7L-ND +  * R5,  2k2, SMD 1206 
-  * C1, 100n, Farnell 757-664 +  * R6,  2k2, SMD 1206 
-  * C2, 100n, Farnell 757-664 +  * R7,  2k2, SMD 1206 
-  * Q1, BC858A, Digikey BC858AMTF-ND+  * C1, 100n, SMD 1206 
 +  * C2, 100n, SMD 1206 
 +  * Q1, BC858A, SMD SOT23
   * E1, ESP-12   * E1, ESP-12
   * J1, SIL-16   * J1, SIL-16
-  * J2, CONN-SIL6,+  * J2, CONN-SIL6
  
  
-===== Gotova pločica=====+===== Gotova pločica =====
  
-{{:project:imag0389.jpg?direct&200|}} +{{:project:esp8266-12-breakout-2.jpg?direct&100x100|}} 
-{{:project:imag0396.jpg?direct&200|}}{{:project:imag0397.jpg?200|}} +{{:project:esp8266-12-breakout-3.jpg?direct&100x100|}} 
-{{:project:imag0398.jpg?200|}}+{{:project:esp8266-12-breakout-1.jpg?direct&100x100|}}
  
-===== programiranje =====+===== ESP8266 programiranje =====
  
 [[project:esp8266_programming|ESP8266 programiranje]] [[project:esp8266_programming|ESP8266 programiranje]]
project/esp8266-12_brakeout_board.1454511123.txt.gz · Last modified: 2016/02/03 15:52 by mario