User Tools

Site Tools


project:esp8266-12_brakeout_board

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
project:esp8266-12_brakeout_board [2016/02/03 15:08] marioproject:esp8266-12_brakeout_board [2016/11/22 12:58] (current) dp
Line 1: Line 1:
 ====== ESP8266-12 Brakeout Board ====== ====== ESP8266-12 Brakeout Board ======
  
-Ovdje se nalazi shema i postupak izrade ESP8266-12 brakeout boarda, originalni ESP8266-12 da bi se isprogramirao i testirao je potrebno prvo zalemiti što ponekad u izradi projekta traži da se ESP više puta vadi iz strujnog kruga kako bi se reprogramirao.+Ovdje se nalazi shema i predlošci za izradu ESP8266-12 brakeout boarda. Originalni ESP8266-12 da bi se isprogramirao i testirao potrebno je prvo zalemitišto ponekad u izradi projekta traži da se ESP više puta vadi iz strujnog kruga kako bi se reprogramirao.
  
 ESP12 ESP12
-{{:project:esp8266_esp-12.jpg?200|}}+{{ :project:esp8266_esp-12.jpg?nolink&300x300 |}} 
 + 
 +{{ :project:esp8266-12-breakout-1.jpg?nolink |}}
  
----- 
 Jednostavno smo dodali strujni krug za programiranje i sve ugradili na štampanu pločicu sa inline pinoutom, čime isti možemo koristiti na Breadbordovima, kao i ugrađene u neki projekt. Dodali smo poseban konektor za programiranje tako da se ESP12 može isprogramirati bez vađenja iz strujnog kruga sa std TTL adapterom. Jednostavno smo dodali strujni krug za programiranje i sve ugradili na štampanu pločicu sa inline pinoutom, čime isti možemo koristiti na Breadbordovima, kao i ugrađene u neki projekt. Dodali smo poseban konektor za programiranje tako da se ESP12 može isprogramirati bez vađenja iz strujnog kruga sa std TTL adapterom.
  
-Shema+===== Shema =====
-{{:project:esp12_breadboard_adapter.pdf|}}+
  
-Štampana pločica: +{{ :project:esp12_breadboard_adapter_schematic.png?nolink |}}
-{{:project:top_layer.pdf|}} +
-{{:project:bottom_layer.pdf|}} +
-{{:project:top_resist.pdf|}} +
-{{:project:bottom_resist.pdf|}} +
-{{:project:top_silk.pdf|}} +
-{{:project:bottom_silk.pdf|}}+
  
-Lista dijelova: +{{:project:esp12_breadboard_adapter.pdf|}}
- +
-QTY  PART-REFS           VALUE               CODE                           +
----  ---------           -----               ----                           +
-Resistors +
---------- +
-7    R1-R7               2k2                 Digikey RT1206BRD074K7L-ND     +
- +
-Capacitors +
----------- +
-2    C1,C2               100n                Farnell 757-664                +
- +
-Transistors +
------------ +
-1    Q1                  BC858A              Digikey BC858AMTF-ND           +
- +
-Miscellaneous +
-------------- +
-1    E1                  ESP-12                                             +
-1    J1                  SIL-16                                             +
-1    J2                  CONN-SIL6  +
  
 +===== Štampana pločica =====
  
-Gotova pločica:+  * {{:project:top_layer.pdf|}} 
 +  * {{:project:bottom_layer.pdf|}} 
 +  * {{:project:top_resist.pdf|}} 
 +  * {{:project:bottom_resist.pdf|}} 
 +  * {{:project:top_silk.pdf|}} 
 +  * {{:project:bottom_silk.pdf|}}
  
 +===== Popis dijelova =====
  
 +  * R1,  2k2, SMD 1206
 +  * R2,  2k2, SMD 1206
 +  * R3,  2k2, SMD 1206
 +  * R4,  2k2, SMD 1206
 +  * R5,  2k2, SMD 1206
 +  * R6,  2k2, SMD 1206
 +  * R7,  2k2, SMD 1206
 +  * C1, 100n, SMD 1206
 +  * C2, 100n, SMD 1206
 +  * Q1, BC858A, SMD SOT23
 +  * E1, ESP-12
 +  * J1, SIL-16
 +  * J2, CONN-SIL6
  
  
 +===== Gotova pločica =====
  
-{{:project:imag0389.jpg?direct&200|}}+{{:project:esp8266-12-breakout-2.jpg?direct&100x100|}} 
 +{{:project:esp8266-12-breakout-3.jpg?direct&100x100|}} 
 +{{:project:esp8266-12-breakout-1.jpg?direct&100x100|}}
  
 +===== ESP8266 programiranje =====
  
 +[[project:esp8266_programming|ESP8266 programiranje]]
project/esp8266-12_brakeout_board.1454508492.txt.gz · Last modified: 2016/02/03 15:08 by mario