User Tools

Site Tools


project:esp8266-12_brakeout_board

This is an old revision of the document!


ESP8266-12 Brakeout Board

Ovdje se nalazi shema i postupak izrade ESP8266-12 brakeout boarda, originalni ESP8266-12 da bi se isprogramirao i testirao je potrebno prvo zalemiti što ponekad u izradi projekta traži da se ESP više puta vadi iz strujnog kruga kako bi se reprogramirao.

ESP12


Jednostavno smo dodali strujni krug za programiranje i sve ugradili na štampanu pločicu sa inline pinoutom, čime isti možemo koristiti na Breadbordovima, kao i ugrađene u neki projekt. Dodali smo poseban konektor za programiranje tako da se ESP12 može isprogramirati bez vađenja iz strujnog kruga sa std TTL adapterom.

Shema: esp12_breadboard_adapter.pdf

Štampana pločica:

TOP

project/esp8266-12_brakeout_board.1454505559.txt.gz · Last modified: 2016/02/03 14:19 by mario