User Tools

Site Tools


project:diy_pic_protoboard

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:diy_pic_protoboard [2015/10/29 22:55]
mario
project:diy_pic_protoboard [2016/11/20 17:26] (current)
dp
Line 1: Line 1:
-====== PIC 16F876 razvojna pločica======+====== PIC 16F876 univerzalna razvojna pločica======
  
-Kreirana za komunikaciju sa gestic senzorom MGC3130 kao univerzalna razvojna okolina za izložbu [[http://radiona.org/jezgrene-membrane-interaktivnost-i-interakcije/]]+Kreirana za komunikaciju sa gestic senzorom MGC3130 kao univerzalna razvojna okolina za vježbu [[http://radiona.org/jezgrene-membrane-interaktivnost-i-interakcije/]]
  
-PIC 16F876 je 8 bitni MID range mikrokontroler tvrtke MICROCHIP , korištena verzija 28 pinski DIL kučištu sa minmalno 22 I/O pina , 8K programski Flash , 368 byte-a podatkovne mem i 256 byte EPROM-a  više o samom milrokontroleru piše u datasheet-u.+PIC 16F876 je 8 bitni MID range mikrokontroler tvrtke MICROCHIP, korištena verzija 28 pinski DIL kučištu sa minmalno 22 I/O pina, 8K programski Flash, 368 byte-a podatkovne mem i 256 byte EPROM-a. Više o samom mikrokontroleru se možpronaći u datasheet-u.
  
-od ostalih zahtjeva za potrebu Gestic IC-a smo trebali 4 bidirectionalna level konvertera signala , koja su izvedena sa BSS138 MOSFET-ima , 6 izlaza za prekidanje te 3 izvora za kontrolu LED dioda do 200mA . +Od ostalih zahtjeva za potrebu Gestic IC-a smo trebali 4 bidirectionalna level konvertera signala, koja su izvedena sa BSS138 MOSFET-ima, 6 izlaza za prekidanje te 3 izvora za kontrolu LED dioda do 200mA. 
-integriran je ICSP konektor za programiranje proc-a , te diretni izlazi sa portova A, B i C.+integriran je ICSP konektor za programiranje proc-a, te direktni izlazi sa portova A, B i C.
 detalji se mogu vidjeti u shematskom prikazu: detalji se mogu vidjeti u shematskom prikazu:
-{{:project:16f876_protoboard.jpg?200|}}+{{ :project:16f876_protoboard.jpg |}}
  
-štampana pločica je napravljena dvoslojna kombinirana STD SND komponentama. +Štampana pločica je napravljena dvoslojna kombinirana standardnim SMD komponentama. 
-{{:project:plocica.jpg?200|}}+ 
 +{{ :project:plocica.jpg |}} 
 + 
 +3D prikaz : 
 + 
 +{{ :project:3d_visualization.jpg |}} 
 + 
 +====== Linkovi ====== 
 + 
 +  * [[http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30292D.pdf]]¸ 
 +  * [[https://www.fairchildsemi.com/products/discretes/fets/mosfets/BSS138.html]]. 
 +  * [[http://http://radiona.org/wiki/project/diy_pcb]]
project/diy_pic_protoboard.1446155734.txt.gz · Last modified: 2015/10/29 22:55 by mario