User Tools

Site Tools


project:diy_pic_protoboard

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:diy_pic_protoboard [2015/12/06 22:27]
dp [Linkovi]
project:diy_pic_protoboard [2016/11/20 17:26]
dp
Line 3: Line 3:
 Kreirana za komunikaciju sa gestic senzorom MGC3130 kao univerzalna razvojna okolina za vježbu [[http://radiona.org/jezgrene-membrane-interaktivnost-i-interakcije/]] Kreirana za komunikaciju sa gestic senzorom MGC3130 kao univerzalna razvojna okolina za vježbu [[http://radiona.org/jezgrene-membrane-interaktivnost-i-interakcije/]]
  
-PIC 16F876 je 8 bitni MID range mikrokontroler tvrtke MICROCHIP , korištena verzija 28 pinski DIL kučištu sa minmalno 22 I/O pina , 8K programski Flash , 368 byte-a podatkovne mem i 256 byte EPROM-a  više o samom mikrokontroleru se može pronaći u datasheet-u.+PIC 16F876 je 8 bitni MID range mikrokontroler tvrtke MICROCHIP, korištena verzija 28 pinski DIL kučištu sa minmalno 22 I/O pina, 8K programski Flash, 368 byte-a podatkovne mem i 256 byte EPROM-a. Više o samom mikrokontroleru se može pronaći u datasheet-u.
  
-od ostalih zahtjeva za potrebu Gestic IC-a smo trebali 4 bidirectionalna level konvertera signala , koja su izvedena sa BSS138 MOSFET-ima , 6 izlaza za prekidanje te 3 izvora za kontrolu LED dioda do 200mA . +Od ostalih zahtjeva za potrebu Gestic IC-a smo trebali 4 bidirectionalna level konvertera signala, koja su izvedena sa BSS138 MOSFET-ima, 6 izlaza za prekidanje te 3 izvora za kontrolu LED dioda do 200mA. 
-integriran je ICSP konektor za programiranje proc-a , te direktni izlazi sa portova A, B i C.+integriran je ICSP konektor za programiranje proc-a, te direktni izlazi sa portova A, B i C.
 detalji se mogu vidjeti u shematskom prikazu: detalji se mogu vidjeti u shematskom prikazu:
-{{:project:16f876_protoboard.jpg?200|}}+{{ :project:16f876_protoboard.jpg |}}
  
-štampana pločica je napravljena dvoslojna kombinirana standardnim i SMD komponentama.+Štampana pločica je napravljena dvoslojna kombinirana standardnim i SMD komponentama.
  
-{{:project:plocica.jpg?200|}}+{{ :project:plocica.jpg |}}
  
 3D prikaz : 3D prikaz :
  
-{{:project:3d_visualization.pdf|}}+{{ :project:3d_visualization.jpg |}}
  
 ====== Linkovi ====== ====== Linkovi ======
project/diy_pic_protoboard.txt · Last modified: 2016/11/20 17:26 by dp