User Tools

Site Tools


project:diy_pic_protoboard

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
project:diy_pic_protoboard [2015/12/06 14:42]
mario [Linkovi]
project:diy_pic_protoboard [2016/11/20 17:20]
dp
Line 3: Line 3:
 Kreirana za komunikaciju sa gestic senzorom MGC3130 kao univerzalna razvojna okolina za vježbu [[http://radiona.org/jezgrene-membrane-interaktivnost-i-interakcije/]] Kreirana za komunikaciju sa gestic senzorom MGC3130 kao univerzalna razvojna okolina za vježbu [[http://radiona.org/jezgrene-membrane-interaktivnost-i-interakcije/]]
  
-PIC 16F876 je 8 bitni MID range mikrokontroler tvrtke MICROCHIP , korištena verzija 28 pinski DIL kučištu sa minmalno 22 I/O pina , 8K programski Flash , 368 byte-a podatkovne mem i 256 byte EPROM-a  više o samom mikrokontroleru se može pronaći u datasheet-u.+PIC 16F876 je 8 bitni MID range mikrokontroler tvrtke MICROCHIP, korištena verzija 28 pinski DIL kučištu sa minmalno 22 I/O pina, 8K programski Flash, 368 byte-a podatkovne mem i 256 byte EPROM-a. Više o samom mikrokontroleru se može pronaći u datasheet-u.
  
-od ostalih zahtjeva za potrebu Gestic IC-a smo trebali 4 bidirectionalna level konvertera signala , koja su izvedena sa BSS138 MOSFET-ima , 6 izlaza za prekidanje te 3 izvora za kontrolu LED dioda do 200mA . +Od ostalih zahtjeva za potrebu Gestic IC-a smo trebali 4 bidirectionalna level konvertera signala, koja su izvedena sa BSS138 MOSFET-ima, 6 izlaza za prekidanje te 3 izvora za kontrolu LED dioda do 200mA. 
-integriran je ICSP konektor za programiranje proc-a , te direktni izlazi sa portova A, B i C.+integriran je ICSP konektor za programiranje proc-a, te direktni izlazi sa portova A, B i C.
 detalji se mogu vidjeti u shematskom prikazu: detalji se mogu vidjeti u shematskom prikazu:
-{{:project:16f876_protoboard.jpg?200|}}+{{ :project:16f876_protoboard.jpg |}}
  
-štampana pločica je napravljena dvoslojna kombinirana standardnim i SMD komponentama.+Štampana pločica je napravljena dvoslojna kombinirana standardnim i SMD komponentama.
  
-{{:project:plocica.jpg?200|}}+{{ :project:plocica.jpg |}}
  
 3D prikaz : 3D prikaz :
  
-{{:project:3d_visualization.pdf|}}+{{ :project:3d_visualization.pdf| }}
  
 ====== Linkovi ====== ====== Linkovi ======
  
-[[http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30292D.pdf]]¸ +  * [[http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30292D.pdf]]¸ 
-[[https://www.fairchildsemi.com/products/discretes/fets/mosfets/BSS138.html]]. +  [[https://www.fairchildsemi.com/products/discretes/fets/mosfets/BSS138.html]]. 
-[[http://http://radiona.org/wiki/project/diy_pcb]]+  [[http://http://radiona.org/wiki/project/diy_pcb]]
project/diy_pic_protoboard.txt · Last modified: 2016/11/20 17:26 by dp