User Tools

Site Tools


project:digitalni_vokabular

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
project:digitalni_vokabular [2021/09/27 20:55]
dp [Telegram]
project:digitalni_vokabular [2021/09/27 20:55] (current)
dp [Telegram]
Line 121: Line 121:
  
 ==== Telegram ==== ==== Telegram ====
-Izrada sticker paketa vrši se putem [[https://telegram.me/stickers|Sticker Bot-a]] (klikom na link ili upisivanjem "stickers" u search engine). Kada otvorite chat dobiti ćete listu svih dostupnih komandi. Npr. komandom ''/newstickerpack'' započinjem s kreiranjem novog sticker paketa. Pripremite slike rezolucije 512×512 px, transparentne pozadine u PNG formatu i slijedite upute. Važno je da sliku uploadate kao file (bez kompresije), a NE kao fotografiju (ikona kamere). Uz svaki sticker moguće je pridjeliti emoji koji će biti ponuđen slijeđen kao alternativa tom emoji-u.+Izrada sticker paketa vrši se putem [[https://telegram.me/stickers|Sticker Bot-a]] (klikom na link ili upisivanjem "stickers" u search engine). Kada otvorite chat dobiti ćete listu svih dostupnih komandi. Npr. komandom ''/newstickerpack'' započinjem s kreiranjem novog sticker paketa. Pripremite slike rezolucije 512×512 px, transparentne pozadine u PNG formatu i slijedite upute. Važno je da sliku uploadate kao file (bez kompresije). Uz svaki sticker moguće je pridjeliti emoji koji će biti ponuđen slijeđen kao alternativa tom emoji-u.
 ==== Ostali messageri ==== ==== Ostali messageri ====
 Stickeri se u većinu drugih instant messagera mogu uvesti preko Gboard aplikacije (Google keyboard). To možemo napraviti pomoću jedne od ovih aplikacija:  Stickeri se u većinu drugih instant messagera mogu uvesti preko Gboard aplikacije (Google keyboard). To možemo napraviti pomoću jedne od ovih aplikacija: 
project/digitalni_vokabular.txt · Last modified: 2021/09/27 20:55 by dp