User Tools

Site Tools


project:digitalni_vokabular

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
project:digitalni_vokabular [2021/12/03 07:31]
dp [WhatsApp]
project:digitalni_vokabular [2021/12/03 07:32] (current)
dp [WhatsApp]
Line 115: Line 115:
  
   * Sticker maker https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marsvard.stickermakerforwhatsapp   * Sticker maker https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marsvard.stickermakerforwhatsapp
-  * Personal Stickers https://play.google.com/store/apps/details?id=com.handycloset.android.stickers 
   * Sticker Studio https://play.google.com/store/apps/details?id=stickermaker.android.stickermaker   * Sticker Studio https://play.google.com/store/apps/details?id=stickermaker.android.stickermaker
   * Sticker.li http://sticker.ly/   * Sticker.li http://sticker.ly/
   * Wemoji https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picmax.wemoji   * Wemoji https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picmax.wemoji
-  * https://play.google.com/store/apps/details?id=alpha.sticker.maker&hl=en_US&gl=US+  * https://play.google.com/store/apps/details?id=alpha.sticker.maker
 ==== Telegram ==== ==== Telegram ====
 Izrada sticker paketa vrši se putem [[https://telegram.me/stickers|Sticker Bot-a]] (klikom na link ili upisivanjem "stickers" u search engine). Kada otvorite chat dobiti ćete listu svih dostupnih komandi. Npr. komandom ''/newstickerpack'' započinjem s kreiranjem novog sticker paketa. Pripremite slike rezolucije 512×512 px, transparentne pozadine u PNG formatu i slijedite upute. Važno je da sliku uploadate kao file (bez kompresije). Uz svaki sticker moguće je pridjeliti emoji koji će biti ponuđen slijeđen kao alternativa tom emoji-u. Izrada sticker paketa vrši se putem [[https://telegram.me/stickers|Sticker Bot-a]] (klikom na link ili upisivanjem "stickers" u search engine). Kada otvorite chat dobiti ćete listu svih dostupnih komandi. Npr. komandom ''/newstickerpack'' započinjem s kreiranjem novog sticker paketa. Pripremite slike rezolucije 512×512 px, transparentne pozadine u PNG formatu i slijedite upute. Važno je da sliku uploadate kao file (bez kompresije). Uz svaki sticker moguće je pridjeliti emoji koji će biti ponuđen slijeđen kao alternativa tom emoji-u.
project/digitalni_vokabular.txt · Last modified: 2021/12/03 07:32 by dp