User Tools

Site Tools


project:amplitude

'Amplitude slike i zvuka’ početak je istraživačkog projekta sonoloških (znanost o zvuku) i vizualno-perceptivnih aspekata i interaktivnog generativnog dizajna. U nekoliko etapa rada kroz jednogodišnji intenzivni istraživački proces grupa umjetnika izrađuje i testira audio-vizualne uređaje i instrumente, proučava teoriju slike i zvuka u odnosu prema neurološkim procesima, istražuje područja društveno- humanističkih znanosti koja se bave teorijama mase i percepcije, savladavaju računalne programe iz područja generativnog dizajna, obavljaju terenska snimanja zvuka i slike, organiziraju edukativne i istraživačke radionice s područja sound arta i interaktivnog dizajna, izrađuju testni audio uređaj – kit koji će polaznici radionice slagati i testirati, te kao rezultat jednogodišnjeg istraživanja javnu i participativnu instalaciju / touchscreen glazbeni instrument. Jedan od ciljeva istraživanja je i utvrditi ponašanje mase na jednostavne pozitivne i negativne auditivne podražaje kako bi se došlo do rezultata društvenih i socijalnih interakcija i mijena te prikupilo povratne informacije od građana i dobilo uvid o tome kako vide sebe.

Grupe unutar istraživanja ‘Amplitude slike i zvuka': 1) Literatura – edukacija 2) KIT – izrada – diseminacija kroz interne i otvorene radionice 3) Processing grupa – edukacija 4) Dokumentiranje (web stranica, flickr, vimeo) 5) Terenski rad (snimanje zvuka) 6) Realizacija instalacije

Sudjeluju s 1. siječnjem, 2014.: Ivan Marušić Klif, Deborah Hustić, Gjino Šutić, Damir Prizmić, Tin Dožić, Ana Horvat, Vana Gaćina, Hrvoje Spudić, Igor Brkić, Davor Jadrijević, Bruno Blažinč, Goran Mahovlić, Franka Tretinjak, Ana Labudović, Dominik Markušić, Igor Cvetanović, Igor Petrović.

Istraživanjem sonoloških aspekata sound arta i interaktivnog generativnog dizajna kroz kontinuirani period od jedne godine intenzivno će se raditi na istraživačkom razvoju audio objekata i interaktivnih vizualnih alata sa svrhom daljnjeg višegodišnjeg razvijanja kreativnih alata i uređaja za širu primjenu pri audio i vizualnim instalacijama. Umjetnici će kroz zajedničke sesije u labu raditi na razvijanju i testiranju (izrada i programiranje) opreme, te će se tokom tih procesa rada educirati i analizirati postojeće metode rada s ciljem stvaranja novih istraživačkih praksi u novomedijskim i intermedijskim umjetnostima. U sklopu istraživačke faze članovi radnog tima održat će i nekoliko otvorenih radionica za širu javnost s ciljem testiranja uređaja tzv. kitova na kojima će se raditi tokom godine unutar radne skupine. U sklopu istraživačke faze članovi tima svoje će eksperimente testirati u javnim prostorima i prirodi zbog želje za uključivanjem malih lokalnih zajednica u budući rad i aktivnosti. Sve će faze testiranja i istraživanja biti dostupne na web stranici Radione i za to posebno izrađenoj wikipedijinoj stranici s ciljem otvaranja procesa rada široj publici, izmjenjivanjem znanja i iskustava sa širom zajednicom u skladu s open source filozofijom. Sva dokumentacija će biti objavljivana pod Creative Commons i Copyleft licencama zbog želje za većim otvaranjem i uključivanjem šire javnosti u budući rad. Obzirom na veliku koncertnu i izložbenu aktivnost Radione i njenih članova pojedini eksperimenti u svojim će različitim fazama razvoja također biti predstavljeni u sklopu redovnog programa aktivnosti, te pri sudjelovanjima na međunarodnim događanjima zbog potrebe za većim intersektorskim umrežavanjem u stručnim domenama kojima se organizacija bavila do sada i kojima će se baviti u buduće.

Naziv aktivnosti:
Razvijanje i testiranje (izrada i programiranje) opreme:01.01.2014.-31.12.2014.-Zagreb
Proučavanje literature i edukacija unutar stručnog tima: 01.01.2014.-31.12.2014.-Zagreb
Otvorene radionice za javnost: 01.01.2014.-31.12.2014.-Zagreb
Dokumentiranje procesa rada i objavljivanje na web stranici i wikipediji: 01.01.2014.-31.12.2014.-Zagreb
Testiranje, snimanje i eksperimentiranje s opremom u javnim prostorima: 01.01.2014.-31.12.2014.-Zagreb
Početak izrade hardverskih komponenti instalacija: 01.01.2014.-31.12.2014.-Zagreb
Prezentiranje različitih faza projekata u međunarodnom, regionalnom i domaćem kontekstu: 01.01.2014.-31.12.2014.-Zagreb
Postavljanje dijelova opreme kao instalacije u javne prostore: 01.10.2014.-31.12.2014.-Zagreb

Poveznice:

Aplitude slike i zvuka Amplitude of Image and Sound – 01.01.2014. – 31.12.2014.
http://radiona.org/tag/amplitude/

Najava / Announcements:
http://radiona.org/amplitude-slika-zvuka/
http://radiona.org/radiona-org-rezidencijalni-lab-u-g-mk/
http://radiona.org/synthomir-v0-1/

Podjela istraživanja / Research division:
http://radiona.org/amplitude/

PREZENTACIJE / PRESENTATIONS:
Umjetnici i znanstvenici / Artists and Scientists:
http://radiona.org/radiona-titra-radiona-flickers/
http://radiona.org/radiona-titra-festival-znanosti/
http://radiona.org/zvucni-hibridi-%C2%AD-kreativna-sonologija/

Processing grupa / Processing group:
http://radiona.org/radiona-org-sound-art-inkubator/

Processing (vježbe, istraživanje i priprema za nastup na SoundArt Inkubatoru):
https://www.dropbox.com/sh/cwdnylr15meq3ju/AAB6I90gd6JY3rnexRSmYjw0a?dl=0

Literatura / Literature:
http://radiona.org/amplitude-slike-i-zvuka-literatura/

Wiki:
http://wiki.radiona.org/doku.php?id=amplitude

Field recording:
https://www.dropbox.com/sh/stujfphhqtng1sd/AAA8nkfjp7l2FGllVfKE9F7Aa?dl=0

Foto / Photo:
https://www.flickr.com/photos/lomodeedee/sets/72157647469634374/
https://www.facebook.com/Radiona.org/photos_stream
https://www.flickr.com/photos/lomodeedee/sets/72157649959407688/
https://www.flickr.com/photos/lomodeedee/sets/72157644209555163/

Synthomir:
http://wiki.radiona.org/doku.php?id=synthomir
https://bitbucket.org/radiona/synthomir/src/70ba7f3a1400755ee2282e7e5a2aa9242b8c1147?at=master
Synthomir logo: http://radiona.org/wp-content/uploads/2014/02/synthomir_logo.pdf


Financijski podržala Zaklada Kultura Nova

project/amplitude.txt · Last modified: 2015/02/16 13:01 by dp