User Tools

Site Tools


about

Radiona / Makerspace – Udruga za razvoj ‘uradi-sam’ kulture

Radiona / Makerspace – Udruga za razvoj ‘uradi-sam’ kulture osnovana sa svrhom jačanja vidljivosti open source kulture i samoodržive produkcije, kao i s ciljem povezivanja područja umjetnosti, znanosti i tehnologije. Cilj udruge je stvaranje novih realiteta umreženih i suradničkih intermedijskih i novomedijskih praksi u skladu sa svjetskim trendovima kao što su DIY (uradi-sam) i DIWO (uradi-s-drugima). Radiona.org fokusira svoje aktivnosti na edukaciju, istraživačke procese, umjetničke projekte, kustoske prakse, međunarodne i domaće intersektorske suradnje, samoobnovljive sisteme i socijalno osviještena pitanja…

Radiona / Makerspace – Association for Development of ‘do-it-yourself’ Culture has been founded in order to enhance the visibility of makers’ open source culture and self sustainable production, as well as with an aim of connecting all possible fields of art, science and technology. The objective here is to create new realities of networked and collaborative intermedia and new media practices in line with world trends such as DIY (do-it-yourself) and DIWO (do-it-with-others). Radiona.org focuses its activities on education, research processes, artistic projects, curatorial practices, international and domestic inter-sector collaborations, renewable systems and social awareness related issues…

about.txt · Last modified: 2016/11/21 20:43 by dp