Skrivena rijeka / Hidden River

Radiona.org sudjeluje u višegodišnjem projektu Skrivena rijeka u produkciji Centra za plesnu umjetnost – F.R.E.E. D.A.N.C.E. iz Karlovca. Sudjeluju: Kaja Farszky, Ana Horvat, Deborah Hustić, Jamie McCarthy, Freddie Opoku-Addaie, Nives Sertić, Nives Soldičić i Melita Spahić Bezjak zajedno s lokalnim plesačima. Članice Radione, kompozitorica Ana Horvat i medijska umjetnica Deborah Hustić u projektu pokrivaju istraživanje i izvedbeni dio vezan uz zvuk, komponiranje i osmišljavanje audio instalacija u intermedijalnom kontekstu.

koranaPhoto: body_pixel (cc)

Dio radnih procesa umjetnice će podijeliti na wiki stranici Radione, te će se rad u prvoj fazi temeljiti na istraživanju frekvencija i kontrafrekvencija vode, spektralnom analizom zvuka, poviješću industrijske baštine Karlovca i njegovih turbina, značenjem rijeke Korane u životima stanovnika grada.

Detaljnije: http://freedance.hr/hr/citaj/2015-hidden-riverskrivena-rijeka-2015

Radiona.org is taking part in multianual project Hidden River in the production of Center for dance and performative art – – F.R.E.E. D.A.N.C.E. from Karlovac. Partaking: Kaja Farszky, Ana Horvat, Deborah Hustic, Jamie McCarthy, Freddie Opoku-Addaie, Nives Sertić, Nives Soldičić and Melita Spahić Bezjak with local dancers. Radiona members, composer Ana Horvat and media artist Deborah Hustic will cover within the project research and performative aspect related to the sound, composing and creating audio installations in intermedia context. Part of the working processes the artist will share at Radiona’s wiki page, which will based in its first phase on exploring water frequencies and contra frequencies, spectral analysis of sound, the history of Karlovac’s industrial heritage and its turbines, the meaning of Korana river in resident’s everyday life.

More detailed soon: http://freedance.hr/hr/citaj/2015-hidden-riverskrivena-rijeka-2015