Radionica ‘Feminist AI’

Radionica feminističke umjetne inteligencije pod nazivom ‘Feminist AI’ austrijske medijske umjetnice i hakerice Stefanie Wuschitz iz Mz* Baltazar’s laba održat će se u subotu i nedjelju, 9. i 10. rujna, 2017. u Radioninom labu na adresi Kruge 48/2. Radionica je besplatna!

Radionica ‘Feminist AI’ u fokus stavlja xenofeminizam, kiberfeminizam i feminističku hakersku scenu koje sve zajedno ponekad predstavljaju kontradiktorne koncepte i strategije iz razloga što ih neki koriste za postizanje aktivističkih ciljeva i vidljivosti ili za poboljšanje tehnološke pismenosti, stvaranje vlastitog ili sigurnijeg prostora, upravljanje kolektivnim životom, rad s ne-binarnom perspektivom o spolu i ustaljenom znanju, stvaranja mišljenja o kodu ponašanja ili samoj ideji pravde. U prvom dijelu radionice polaznici će pročitati nekoliko sažetaka o svim tim različitim feminističkim i queer-feminističkim pristupima te dijeliti vlastite misli u kontekstu tehnologije. Tada će polaznici stvoriti praktične predmete i umjetničke prototipove koji izražavaju naše iskustvo i komentare na nedavne događaje u svijetu. Polaznike se moli da donesu svoje računalo.

Stefanie Wuschitz djeluje na intersekcijama instraživanja, umjetnosti i tehnologije s osobitim fokusom na feminističke hakerspaceove, open source tehnologiji i produkciji dijeljenja. Završila MA na programu za interaktivne telekomunikacije TISCH umjetničke škole u New Yorku, te postaje asistentica za digitalnu umjetnost na Sveučilištu Umeå in Švedskoj. 2009. godine osniva feministički hackerspace Mz* Baltazar’s Laboratory  u Beču koji potiče veću ulogu žena u razvoju tehnologije. Doktorat stiče 2014. godine na temu feminističkih hackerspaceova istraživanjem feminističkih kolektiva i prostora za otvorenu kulturu. Tijekom 2015. radila kao post-doktorandica na Akademiji za primijenjenu umjetnost u Beču, te suorganizirala Open Hardware Summit Europe i uredila publikaciju ‘Openism. Conversations on Open Hardware‘. Od 2015. postaje članica istraživačke grupe na Sveučilištu u Michiganu te radi na post-doktorskom studiju na Sveučilištu za tehnologiju u Beču. Surađuje sa studentima na temama ljudsko-računalne interakcije, informatike, digitalne umjetnosti i na STS temama (science, technology and society). Održala niz radionica na Sveučilištu u Michiganu, Kunsthochschule Kassel, Institute of Contemporary Art Moscow, Bartlett University College London, Shih-Chien University Taipei, Transmediale Berlin, Karlsruhe Institute of Technology, Harvest Works NYCand.

Izlagala do sada na mnogim festivalima i u prestižnim izlagačkim prostorima: Arthall Budapest, Mađarska, 2004., Gallery The Parlour, Velika Britanija, 2005., Goethe Institute Damaskus, Sirija, 2006., Kunsthaus Graz, Austrija, 2007., Videonale Kunstmuseum Bonn, Njemačka, 2007., Sinopale Sinop, Turska, ITP Spring and Winter Show, 2007., Austrian Cultural Forum, 2007., Sjedinjene Američke Države. Northern Center of Photography, Finska, 2008., Länsmuseet Västernorrland, 2009., Norrlands Operan, 2009. Švedska, WOCHENKLAUSUR, Velika Britanija, 2011., Fringe Festival Taipei 2011, Academy of Fine Arts. Krakow, 2011., OKNO, Brussel 2012., Science Friction 2014. Danska, GPL Contemporary 2014, Bouillants, Francuska, 2015., Jogja Contemporary, 2015., Art|Jog|8, 2015, Indonezija, House of Electronic Arts, Švicarska, 2015. među mnogima.

Web:
www.grenzartikel.com/
www.mzbaltazarslaboratory.org
www.riat.ac.at

Datum održavanja: 9. i 10. rujna 2017.
Vrijeme održavanja: od 15 do 19 sati prvi dan, drugi dan prema dogovoru s voditeljicom i polaznicima u prijepodnevnim satima
Razina znanja: početnici, srednji nivo i napredni

Prijaviti se možete na e-mail radiona.org@gmail.com. do 9. rujna u 14 sati. Svakako napišite nekoliko rečenica o sebi te navedite razloge prijave. Maksimalan broj polaznika je 10.

Ciljana publika su zainteresirane osobe svih dobi i profesija.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Feminist Artificial Intelligence

Xenofeminists, cyberfeminists, feminist hackers…they represent different, sometimes contradicting concepts and strategies. Some to gain agency and visibility, others to enhance tech literacy, to create a room of one‘s own or a safer space, to manage collective living, to work with a non-binary perspective on gender and situated knowledge, to agree on a code of conduct or an idea of justice. In this workshop we will read a few abstracts about all these different feminist and queer-feminist approaches and share our own thoughts. Then we will create hands-on objects and artistic prototypes that express our experience and comment on recent national and international events. Please bring a computer!

BIO

Stefanie Wuschitz works at the intersection of research, art and technology, with a particular focus on feminist hackerspaces, open source technology and peer production. She graduated with an MFA in 2006. 2008 she completed her Masters at the Interactive Telecommunication Program at TISCH School of the arts at NYU and became Digital Art Fellow at Umeå University in Sweden. 2009 she founded the feminist hackerspace Mz* Baltazar’s Laboratory in Vienna, encouraging technology that is developed from a female perspective. In 2014 she finished her PhD with the title ‘Feminist Hackerspaces. A Research on Feminist Space Collectives in Open Culture’ at the Vienna University of Technology. October until June 2015 she held a part-time Post-Doc position at the University of Applied Arts, Vienna, co-organizing the Open Hardware Summit Europe and co-editing the publication ‘Openism. Conversations on Open Hardware’. Since March 2015 Stefanie is part of a research group at the University of Michigan (School of Information) and worked as a Post-Doc at the Vienna University of Technology. She is collaborating with scholars in the fields of Human Computer Interaction, Informatics, STS and Digital Art. Stefanie was giving international workshopse.g. at the University of Michigan, Kunsthochschule Kassel, Institute of Contemporary Art Moscow, Bartlett University College London, Shih-Chien University Taipei, Transmediale Berlin, Karlsruhe Institute of Technology, Harvest Works NYCand exhibiting internationallye.g. Arthall Budapest HU 2004, Gallery The Parlour, UK 2005, Goethe Institute Damaskus, SY, 2006, Kunsthaus Graz, AT, 2007, Videonale Kunstmuseum Bonn, 2007, Sinopale Sinop TUR, ITP Spring and Winter Show US 2007, Austrian Cultural Forum, US, 2007, Northern Center of Photography FI, 2008, Länsmuseet Västernorrland SE 2009, Norrlands Operan SE 2009, WOCHENKLAUSUR, UK 2011, Fringe Festival Taipei 2011, Academy of Fine Arts Krakow 2011, OKNO, Brüssel 2012, Science Friction 2014 DK, GPL Contemporary 2014, Bouillants FR 2015, Jogja Contemporary, ID 2015, Art|Jog|8 ID 2015, House of Electronic Arts CH 2015 among others.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save