((( Radiona titra ))) / ((( Radiona flickers )))

radiona_titra

HRV

((( Radiona titra ))) @ Festival znanosti

10. travnja, 17-20h, Velika dvorana, Tehnički muzej, Zagreb

Valovi kroz prizmu zvuka, slike i  audio frekvencija teme su prvog nastupa Udruge za razvoj’ uradi-sam’ kulture – Radiona / Zagreb Makerspace na Festivalu znanosti.  Radiona će predstaviti svoj kabinet audio-vizualnih eksperimenata za publiku svih dobi, prezentirajući hibridne i elastične dodirne točke između umjetnosti, znanosti i tehnologije 10. travnja od 17 do 20 sati u velikoj dvorani Tehničkog muzeja. Tokom cijele 2014. godine Radiona se  bavi u sklopu svog istraživanja ‘Amplitude slike i zvuka’ sonologijom (istraživanja na području zvuka) i vizualno auditivnim podražajima, stoga je ovo izvrsna publika da taj materijal bude predstavljen i najmlađoj publici – djeci i mladima. Prezentirani eksperimenti kombiniraju elemente sound arta, fizike, kemije, elektronike, programiranja, biologije, vizualne umjetnosti i dr., kroz zajedničko igranje djece i odraslih.

Potpuni popis sudionika naknadno

ENG

((( Radiona flickers ))) @ Science Festival

10 April, 5-8pm, Large Hall, Technical Museum, Zagreb

Waves through the prism of sound, image and audio frequency are the topics of  the first appearance at the Science Festival by the Association for Development of ‘do-it-yourself’ Culture – Radiona / Zagreb Makerspace. Radiona will present its cabinet of visual and audio experiments for audience of all ages presenting hybrid and flexible intersections between art, science and technology on 10 April from 5-8pm in the large hall at Technical Museum Zagreb. During the whole year 2014 Radiona deals within the research titled ‘Amplitude of image and sound’ with sonology (the science of sound) and visual stimuli, so this is a great opportunity to presented it to the youngest audience – children and youngsters. Presented experiments combine elements of sound art, physics, chemistry, electronics, programming, biology, visual arts through joint play by children and adults.

Full list of participants afterwards