Radiona @ Maker Fest 2018

“Maker Fest” je nastao kao ideja da se u Srbiji održi manifestacija poput “Maker Fair”, koji se održava širom svijeta i koji je postao jedna od najpopularnijih sajamsko-kongresnih manifestacija. Osnovna namjena je da se predstavi kakav nas svijet očekuje pod utjecajem novih tehnologija i obuhvaća područja pametnih gradova (Smart city), primenjena elektronika (Arduino, Raspberry Pi, Espresiff), robotika i automatika, “Internet of Things”, digitalna produkcija (3D oprema, CAD i CAM softver).

Radiona će se u Novom Sadu predstaviti izborom radova nastalih proteklih godina u sklopu Radioninog programa. Radovi pokrivaju vrlo široki raspon djelovanja poput: FPGA, LoRa (Smart City), pametnih satova, IoT, robotike, sintesajzera i nekonvencinalnih instrumenata, eksperimenata, igara itd… Sve to, u Radioninom stilu, biti će prezentirano kroz prizmu zabavnih interaktivnih i/ili umjetničkih radova.

Više na: http://fest.maker.rs/
Program: http://fest.maker.rs/program-maker-fest-2018/

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Radiona.org is taking part at the Maker Fest 2018 in Novi Sad Serbia which is set to take place from 9 to 10 of June. The lab will present a wide range of works from FPGA, LoRa (Smart City), smart watches, IoT, robotics, synthesizers and non-conventional instruments, experiments, gaming devices…