Martin Howse: Earth code / Earth voice

Radionica Earth code / Earth voice britanskog intermedijskog umjetnika, programera, performera i pisca Martina Howsea održat će se 13. i 14. lipnja u Radioninom labu u sklopu godišnjeg programa Nove elektroničke koncepcije.

howse_substrate_2011Foto: 1010.co.uk/org (cc)

Na radionici Earth code / Earth voice polaznici će naučiti kako mjeriti i napraviti audiobilne i vidljive telurične (od latinskog tellus – hrv. Zemlja, zemaljske, terestijalne) struje koje teku kroz Zemlju, konstruirati rukavicu sa senzorom za mjerenje popratnih audio signala iz Zemlje, izraditi antenu / radio za mjerenje električne energije iz zemljane baterije, dozvoliti crvima da skladaju poeziju i slušati konstruirane glasove Zemlje.

Kroz cijeli niz vođenih eksperimentalnih aktivnosti, dvodnevna radionica zemljanog kodiranja aktivno istražuje veze između suvremene tehnologije i Zemlje, pokušavajući definirati novu formu land arta. Radionica tako pretresa sljedeća dalekosežna pitanja: Kako Zemlja može kroz proces doći u iskušenje da stvara softver? Koji signali mogu biti prenijeti iz Zemlje, korištenjem njene bio-kemijske i geofizičke ‘opreme’ otkrivajući skrivene procese, te na koji način ti signali mogu biti izloženi i konvertirani u čisti kod? Na koji način je moguće prekodirati dobivene podatke iz Zemlje. Cijeli zemljani proces nastaje u pokušajima stvaranja odgovora na gore postavljena pitanja kroz serije eksperimentalnih situacija.

Drugi dan radionice rezerviran je za off the grid lab u prirodi, gdje će se nastaviti s eksperimentima započetim prvoga dana i raspravljati o implikacijama i mogućnostima zemljanog kodiranja.

m_howse

O voditelju:
Britanski intermedijski umjetnik, programer, pisac i performer Martin Howse okupiran je umjetničkim istraživanjima koji povezuju Zemlju (geofizički fenomeni), softver i ljudsku psihu (psiho-geofizika), predlažući povratak animizmu unutar kritičke zloupotrebe znanstvene tehnologije. Njegov posljednji projekt Earthboot doslovce pokreće računalo kroz elektricitet iz Zemlje, te na taj način kodira računalo s rezultatima na monitoru koji su prava glitch art djela. Kroz konstruiranje eksperimentalnih situacija (unutar procesom ‘pogonjenog’ performansa, laboratorija, terenskog rada i radionica), umjetničkih radova i tekstova, Martin Howse istražuje obogaćene poveznice između tvari, materijala, načina realizacije i protokola, doslovce iskapajući pitanja vidljivosti i skrivenosti. Posljednjih desetak godina surađuje s mnogim otvorenim laboratorijima na nizu projekata, te izvodi, objavljuje, podučava i izlaže u cijelom svijetu. Također autor je audio modula temeljenog na impulsima iz kože pod nazivom The Dark Interpreter. Autor je niza sintesajzera pod nazivom DeathNoise Synths koji se temelje na ATmega chipu i inspirirani su srednjim vijekom, kugom i slikarstvom Hieronymusa Boscha, te sadrže integrirani virus u audio matricama s ciljem stvaranja nepredvidljivih zvučnih krajobraza. Howse do sada sudjeluje na nizu cijenjenih festivala: Transmediale, Ars Electronica, Pixxelpoint, Sonic Acts, Electric Spring, CTM, BEAM, Transnatural, CYNETART, te se u ovom trenutku smatra umjetnikom prve klase na europskoj intermedijskoj i bio-elektro sceni. Trenutno živi i djeluje u Berlinu.

Web: http://www.1010.co.uk/org/

Datum:. 13. i 14. lipnja 2015., od 12 do 18 sati.
Broj polaznika: 12-14 max
Ciljana publika: učenici, studenti, umjetnici, wanna be hakeri, biolozi, dizajneri, arhitekti, programeri, DIY entuzijasti, glazbenici, ljudi svih dobi i profesija.

Prijaviti se možete na e mail radiona.org@gmail.com. do 9. lipnja točno u ponoć. Svakako napišite nekoliko rečenica o sebi te navedite razloge prijave. Maksimalan broj polaznika je 14.

Kotizacija: 100 kn članovi Radione, nezaposleni, učenici, srednjoškolci, studenti, umirovljenici / 150 kn zaposleni

Nakon potvrde od voditelja o osiguranom mjestu na radionici, plaćanje iste obavljate na sljedeći način:
– općom uplatnicom ili e-bankarstvom
– pod platitelj upišite svoje podatke (ime, prezime i adresu)
– pod primatelj upišite Udruga za razvoj ‘uradi sam’ kulture – Radiona, Kozjačka 41, 10 090 Zagreb, na račun: IBAN: HR2123600001102369684
opis plaćanja: uvijek navedite naziv radionice (Radionica ‘Earth code’)
– kopiju uplatnice donosite prvi dan radionice i predajete voditelju radionice

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ENG

Earth code/earth voice workshop by Martin Howse is set to take place

Description:
How can the earth as a process be tempted to compose software?

Through a range of guided, experimental activities, the two day Earth
Coding workshop actively explores links between contemporary
technology and the earth, attempting to define a new form of land art.

The workshop examines the following wide-ranging questions:

How can the earth as a process be tempted to compose software?

What signals can be transduced from the earth, using equipment of the
earth, revealing hidden process and how can these signals be exposed
and converted to brute code?

Finally, how can a dark interpreter, a shadow substrate be constructed
as an experimental situation, enabling earthy instructions to recode
and give voice to that same landscape?

The whole earth process is embraced in attempt to approach these
questions through the construction of a series of experimental
situations.

Participants will learn how to:
Measure and make audible and visible telluric currents flowing through the earth
Construct an earth sensing glove to insert and feedback audio signals from the earth
Build an earth antenna/radiomeasure electrical power from an earth battery
Allow worms to compose poetry and listen to constructed voices from the earth
Fashion fluid logic gates in the earth

On the second day there will be a field trip to a forest location
where we will extend the first days experiments and discuss the
implications and possibilities of earth coding.

Biography:
Martin Howse is occupied with an artistic investigation of the links
between the earth (geophysical phenomena), software and the human
psyche (psychogeophysics), proposing a return to animism within a
critical misuse of scientific technology. Through the construction of
experimental situations (within process-driven performance,
laboratories, walks, and workshops), material art works and texts,
Martin Howse explores the rich links between substance or materials
and execution or protocol, excavating issues of visibility and of
hiding within the world. For the last ten years he has collaborated on
numerous open-laboratory style projects and performed, published,
lectured and exhibited diversely. He is equally the creator of the
skin-driven audio divination module, aka. The Dark Interpreter.