Jazavac/Badger – Radiona maskota/mascot

HRV/ENG
Izabrali smo službenu maskotu naše organizacije – JAZAVCA. Ovime smo izabrali stajati uz ovu divlju životinju i u dobru i u zlu te raditi i na društvenoj destigmatizaciji jazavca kojeg se uglavnom percipira kao štetonošu i s negativnim karakteristikama. Jazavci su iznimno inteligentne divlje životinje poznate po urednosti, korištenju alata, gradnji svojih nastambi u nekoliko katova, žive kao individualci ili kao dio kolektiva, napadaju isključivo kada se brane i redovito otjeraju od sebe daleko veće životinje poput medvjeda, vuka, lava.

Često se igraju ili love zajedno s drugim vrstama poput lisica i kojota, a korisni su u izgradnji staza i podzemnih kanala i za druge životinje te se smatra da nemaju puno neprijatelja u životinjskom svijetu. Rasprostanjeni su po svim kontinentima u nekoliko vrsta.

Naš jazavac bit će naravno Europska vrsta zbog specifičnih šara na glavi koje odgovaraju i našem logou te činjenice da nam je ipak najbliži srcu. Ovime želimo doprinijeti boljem razumijevanju čovjekova odnosa prema prirodi i divljim životinjama koje ne moramo nužno domestificirati da bismo gradili odnose s njima. ŽIVJELI JAZAVCI!

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

We have chosen the official mascot of our organisation – the Badger. With this, we have chosen to stand by this wild animal in both good and bad, and to work on the social destigmatisation of the badger. Badgers are mostly perceived as troublemakers and with negative characteristics.

They are extremely intelligent wild animals known for tidiness, use of tools, building their homes on several floors, living as individuals or as part of a collective, attacking only when defending and regularly scaring away larger animals like bears, wolves, lions. They are often seen playing or hunting together with other species such as foxes and coyotes, and are useful in building trails and underground canals for other animals as well. They are not considered a species with many enemies in the animal kingdom. They are spread on all continents in several species.

Our badger will be of course a European badger due to its specific patterns on the head that match our logo and the fact that it is closest to our heart. By doing so, we want to contribute to a better understanding of human’s relationship to nature and wildlife, we do not necessarily have to domesticate every animal in order to build relationships with them. LONG LIVE THE BADGERS! 

Članovi udruge Radiona / Radiona members