DIY 3D Pinhole

Nakon uspješne radionice Marija Pavlića pod nazivom ‘3D printana foto-kamera’ u veljači, polaznik radionice – fotograf Ratko Bokan poslao nam je svoje crno/bijele fotografije nastale kamerom koja je 3D printana na navedenoj radionici. 

After successful workshop by Mario Pavlic entitled “3D print photo camera” in February, a workshop participant – photographer Ratko Bokan sent us his black and white photographs made with a photo camera 3D printed on the workshop.

Photo: Tropea by Ratko Bokan (c)

Photo: Matera by Ratko Bokan (c)