User Tools

Site Tools


project:wifi_signal_painting

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
project:wifi_signal_painting [2016/11/21 18:05]
dp [Spajanje]
project:wifi_signal_painting [2016/11/21 18:13]
dp
Line 1: Line 1:
-====== ​Wireless ​Signal Painting ====== +====== ​WiFi Signal Painting ====== 
-Wireless ​Signal Painting stick je štap za mjerenje WiFi signala. Verzija predstavljena ovdje, radi na način da se unaprijed odredi mreža čiji signal želimo mjeriti. Unaprjeđenja su naravno moguća i dobrodošla. Kôd je open-source i nalazi se [[https://​github.com/​RadionaOrg/​Wireless_signal_painting|ovdje]]. Wi-fi stick je nastao u sklopu projekta [[http://​radiona.org/​digitalni-svjetionici/​|Digitalni svjetionici]].+WiFi Signal Painting stick je štap za mjerenje WiFi signala. Verzija predstavljena ovdje, radi na način da se unaprijed odredi mreža čiji signal želimo mjeriti. Unaprjeđenja su naravno moguća i dobrodošla. Kôd je open-source i nalazi se [[https://​github.com/​RadionaOrg/​Wireless_signal_painting|ovdje]]. Wi-fi stick je nastao u sklopu projekta [[http://​radiona.org/​digitalni-svjetionici/​|Digitalni svjetionici]].
  
 {{ :​project:​wifi_stick_03.jpg?​direct |}} {{ :​project:​wifi_stick_03.jpg?​direct |}}
project/wifi_signal_painting.txt · Last modified: 2016/11/22 11:45 by dp