User Tools

Site Tools


project:retro_gaming

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:retro_gaming [2020/04/24 23:08]
dp [RetroPie]
project:retro_gaming [2020/09/09 08:59] (current)
dp [Retro gaming (za lijene)]
Line 3: Line 3:
 {{ :project:logo_retroarch.png |}} {{ :project:logo_retroarch.png |}}
  
-Danas postoji puno mogućnosti za retrogaming. Osim nabave originalnog hardware-a ili njihovih rekonstrukcija, zanimljive su i FPGA hardware-ske reimplementacije. Ipak, najpopularnija rješenja su software-ske virtualizacije ili emulacije ahitektura. Ako ciljamo na jednu specifičnu arhitekturu, najbolje je pronaći odgovarajući emulator i instalirati ga za naš OS. Ako planiramo koristiti više arhitekturaRetroArch pokriva velik broj i može se instalirati na bilo kojem suvremenom OS-u. Ako se pak cilja na samostojeću retro gaming platformu, onda se ističu dvije opcije:+Postoji puno mogućnosti za retrogaming, osim nabave originalnog hardware-a ili njihovih rekonstrukcija, zanimljive su i FPGA reimplementacije koje pružaju hardwaresku razinu vjerodostojnostiNajčešće su ipak softwareske emulacije različitih ahitektura. Ako ciljamo na specifičnu arhitekturu, najbolje je pronaći i instalirati odgovarajući emulator za  naš OS. Ako želimo paralelno "vrtiti" više arhitektura – RetroArch pokriva velik broj i postoji za sve suvremene operativne sustave. Ako želimo imati odvojeni hardware za retro gaming, onda su opcije: originalni hardware, FPGA npr. ULX3S, ili neka od popularnih linux retro gaming distribucija:
   - Lakka – minimalna retro gaming distribucija; radi out-of-the-box na svim arhitekturama; 100% RetroArch/libretro; potrebno je samo pronaći i ubaciti ROM-ove   - Lakka – minimalna retro gaming distribucija; radi out-of-the-box na svim arhitekturama; 100% RetroArch/libretro; potrebno je samo pronaći i ubaciti ROM-ove
   - RetroPie – retro gaming distribucija optimizirana za Raspberry Pi; mogućnost dodavanja emulatora koji nisu dio RetroArch/libretro paketa; najjednostavnije je skinuti neki od gotovih image-a s ROM-ovima   - RetroPie – retro gaming distribucija optimizirana za Raspberry Pi; mogućnost dodavanja emulatora koji nisu dio RetroArch/libretro paketa; najjednostavnije je skinuti neki od gotovih image-a s ROM-ovima
Line 17: Line 17:
 **EmulationStation** dekorativni frontend za Retroarch. **EmulationStation** dekorativni frontend za Retroarch.
  
-**RetroPie** Linux distribucija (Raspbian) za retrogaming prilagođena za Raspberry Pi (EmulationStation + RetroArch)+**RetroPie** Linux distribucija (Raspbian) za retrogaming prilagođena za Raspberry Pi (EmulationStation + RetroArch + ostali emulatori)
  
-**Recalbox** Linux distribucija za retrogaming (EmulationStation + RetroArch)+**Recalbox** Linux distribucija za retrogaming (EmulationStation + RetroArch + ostali emulatori)
  
-**Batocera** Linux distribucija za retrogaming (EmulationStation + RetroArch)+**Batocera** Linux distribucija za retrogaming (EmulationStation + RetroArch + ostali emulatori)
  
 **RetroPlayer** gaming framework ugrađen u Kodi medija centar (od verzije 18). Koristi libretro. **RetroPlayer** gaming framework ugrađen u Kodi medija centar (od verzije 18). Koristi libretro.
Line 65: Line 65:
  
 Preko neta: Preko neta:
-  * Samba win: <code>\\RETROPIE</code> mac os <code>smb://retropie</code> +  * SFTP/SSH (user:''pi'' pass''raspberry'' location''~/RetroPie/roms/''
-  * SFTP/SSH username:''pi'' pass ''raspberry'' location ''~/RetroPie/roms/''+  * Samba
  
 Preko USB drivea: Preko USB drivea:
project/retro_gaming.1587762497.txt.gz · Last modified: 2020/04/24 23:08 by dp